Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình Sắc Muôn Màu - Lương Bích Hữu


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 13 , 14 15 , 15 18 15 18 15 14 13
Người ơi, cùng em, nhìn lên bảy sắc cầu vồng
13 14 15 14 15 , 15 18 15 18 14 13
Màu xanh xanh rừng cây, hòa với màu lam núi đồi
13 14 13 14 13 11 , 10 10 10 11 9 10
Và kìa màu trắng mây trời, cho em mơ ước thần tiên
10 9 11 13 , 13 14 15 18 17 15 15
Bay vào tương lai, bằng con tim màu đỏ vào đời


11 13 , 14 15 , 15 18 15 18 15 14 13
Kìa anh, màu tím, hoàng hôn ai đứng đợi chờ
13 14 15 14 15 , 15 18 15 18 14 13
Màu vàng tươi đẹp sao, màu lúa ai đang gặt về
13 14 13 14 13 11
Và thương màu xanh biển mặn(mà)
 10 10 10 11 9 10 , 10 9 11 13 ,
Cho em đôi cánh hải âu, bay về bên anh
13 14 15 17 15 15
Tặng anh bảy sắc cầu vồng

Điệp Khúc:

17 15 18 17 , 15 18 15 15 14 13
Hỡi người yêu hỡi ơi, cùng em bay lên bầu trời
17 15 18 17 , 15 18 15 14 15 18
Hỡi người yêu hỡi ơi, cùng em bay vào tương lai
17 17 18 15 , 14 15 18 15 14 13
Xanh đỏ trắng vàng, là muôn sắc hương cho đời
13 15 13 14 15 17 15 18
Là sắc cầu vồng rực rỡ người ơi

17 15 18 17 , 15 18 15 15 14 13
Hỡi người yêu hỡi ơi, đã cho em yêu cuộc đời
17 15 18 17 , 15 18 15 14 15 18
Hỡi người yêu hỡi, đã cho em được bên anh
17 17 18 15 , 14 15 18 15 14 13
Biển núi đất trời, làm ra thế gian cho đời
13 15 13 14 15 17 , 18 18 18 15

Còn sắc cầu vồng rực rỡ, cho em yêu người

Tabs: Diatonic
 5 6 , -6 7 , 7 -8 7 -8 7 -6 6
 Người ơi, cùng em, nhìn lên bảy sắc cầu vồng
 6 -6 7 -6 7 , 7 -8 7 -8 -6 6
 Màu xanh xanh rừng cây, hòa với màu lam núi đồi
 6 -6 6 -6 6 5 , -4 -4 -4 5 4 -4
 Và kìa màu trắng mây trời, cho em mơ ước thần tiên
 -4 4 5 6 , 6 -6 7 -8 8 7 7
 Bay vào tương lai, bằng con tim màu đỏ vào đời
 5 6 , -6 7 , 7 -8 7 -8 7 -6 6
 Kìa anh, màu tím, hoàng hôn ai đứng đợi chờ
 6 -6 7 -6 7 , 7 -8 7 -8 -6 6
 Màu vàng tươi đẹp sao, màu lúa ai đang gặt về
 6 -6 6 -6 6 5
 Và thương màu xanh biển mặn(mà)
 -4 -4 -4 5 4 -4 , -4 4 5 6 ,
 Cho em đôi cánh hải âu, bay về bên anh
 6 -6 7 8 7 7
 Tặng anh bảy sắc cầu vồng
 Điệp Khúc:
 8 7 -8 8 , 7 -8 7 7 -6 6
 Hỡi người yêu hỡi ơi, cùng em bay lên bầu trời
 8 7 -8 8 , 7 -8 7 -6 7 -8
 Hỡi người yêu hỡi ơi, cùng em bay vào tương lai
 8 8 -8 7 , -6 7 -8 7 -6 6
 Xanh đỏ trắng vàng, là muôn sắc hương cho đời
 6 7 6 -6 7 8 7 -8
 Là sắc cầu vồng rực rỡ người ơi
 8 7 -8 8 , 7 -8 7 7 -6 6
 Hỡi người yêu hỡi ơi, đã cho em yêu cuộc đời
 8 7 -8 8 , 7 -8 7 -6 7 -8
 Hỡi người yêu hỡi, đã cho em được bên anh
 8 8 -8 7 , -6 7 -8 7 -6 6
 Biển núi đất trời, làm ra thế gian cho đời
 6 7 6 -6 7 8 , -8 -8 -8 7

 Còn sắc cầu vồng rực rỡ, cho em yêu người

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)