Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sẽ Thôi Chờ Mong - Ý Nhi


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo14 16 15 11 11 11 14 16 15
Thì thôi những hẹn thề từ nay tan biến
14 16 15 11 11 11 14 16 18 15
Thì thôi những ngọt ngào giờ đây xoá hết
14 16 15 18 18 , 18 18 15 13 18 17
Thì thôi anh đi đi , cô đơn riêng mình em biết...
18 17 20 20 20 20 14 14 16 16
Làm sao xoá hết dấu vết người về đêm qua
18 17 20 20 17 20 13 13 14 14
Làm sao xoá hết thương nhớ người trao cho ta..
18 17 20 20 , 20 20 20 19 17
Làm sao khi cô đơn , vây quanh em mỗi đêm....

ĐK

12 12 13 14 12 11 10 18 15 15
Tìm hoài theo dấu chân anh dù biết xa xôi
15 15 15 18 17 14
Sao anh ra đi quá vội
12 12 13 14 13 13 10 14 13 13
Dặn lòng anh đã ra đi còn mỗi riêng tôi
10 11 12 12 13 14
Từng đêm tim nghe nhức nhối

12 12 13 14 12 11 10 18 15 15
Phải làm sao để quên anh, để xoá tên anh
15 15 15 18 17 14
Đớn đau mấy em cũng đành
12 12 13 14 13 13 10 14 13 13
Dặn lòng rồi những thương đau này sẽ qua nhanh
10 11 12 12 13 10

Từng đêm em thôi nhớ anh...

Tabs: Diatonic

-6 -7 7 5 5 5 -6 -7 7
Thì thôi những hẹn thề từ nay tan biến
-6 -7 7 5 5 5 -6 -7 -8 7
Thì thôi những ngọt ngào giờ đây xoá hết
-6 -7 7 -8 -8 , -8 -8 7 6 -8 8
Thì thôi anh đi đi , cô đơn riêng mình em biết...
-8 8 -9 -9 -9 -9 -6 -6 -7 -7
Làm sao xoá hết dấu vết người về đêm qua
-8 8 -9 -9 8 -9 6 6 -6 -6
Làm sao xoá hết thương nhớ người trao cho ta..
-8 8 -9 -9 , -9 -9 -9 9 8
Làm sao khi cô đơn , vây quanh em mỗi đêm....

ĐK

-5 -5 6 -6 -5 5 -4 -8 7 7
Tìm hoài theo dấu chân anh dù biết xa xôi
7 7 7 -8 8 -6
Sao anh ra đi quá vội
-5 -5 6 -6 6 6 -4 -6 6 6
Dặn lòng anh đã ra đi còn mỗi riêng tôi
-4 5 -5 -5 6 -6
Từng đêm tim nghe nhức nhối

-5 -5 6 -6 -5 5 -4 -8 7 7
Phải làm sao để quên anh, để xoá tên anh
7 7 7 -8 8 -6
Đớn đau mấy em cũng đành
-5 -5 6 -6 6 6 -4 -6 6 6
Dặn lòng rồi những thương đau này sẽ qua nhanh
-4 5 -5 -5 6 -4

Từng đêm em thôi nhớ anh...

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)