Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sầu Tím Thiệp Hồng - Lệ Quyên ft. Quang Lê


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 16 14 13 11 13 11 8 11 , 11 13 14 18 16
Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau.
16 18 19 17 18 17 18 16 14 16 , 16 11 13 16 14
Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu.
18 16 14 13 14 , 13 16 14 11 10 11 , 10 11 10 8 6 8
Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời.
6 10 12 13 , 18 16 14 13 16 , 16 18 17 19 19 17 16 18 17
Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ.


18 18 15 18 20 18 15 14 13 14 , 15 14 13 12 10 12 13 14 15 14
Khi yêu hồn như  nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi.
13 13 12 13 14 13 12 9 9 12 , 13 12 11 6 , 6 10 12 11
Đôi khi gặp nhau, muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại, mặc theo gió trôi.
18 18 15 18 20 18 15 14 13 14 , 15 14 13 12 10 12 13 14 15 14
Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu, vài câu luyến thương.
13 13 12 13 14 13 12 9 9 12 , 13 12 11 6 , 6 13 11 10
Hân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng.

Tabs: Diatonic
 5 -7 -6 6 5 6 5 -3 5 , 5 6 -6 -8 -7
 Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau.
 -7 -8 9 8 -8 8 -8 -7 -6 -7 , -7 5 6 -7 -6
 Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu.
 -8 -7 -6 6 -6 , 6 -7 -6 5 -4 5 , -4 5 -4 -3 -3n -3
 Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời.
 -3n -4 -5 6 , -8 -7 -6 6 -7 , -7 -8 8 9 9 8 -7 -8 8
 Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ.

-8 -8 7 -8 -9 -8 7 -6 6 -6 , 7 -6 6 -5 -4 -5 6 -6 7 -6
 Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi.
 6 6 -5 6 -6 6 -5 4 4 -5 , 6 -5 5 -3n , -3n -4 -5 5
 Đôi khi gặp nhau, muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại, mặc theo gió trôi.
 -8 -8 7 -8 -9 -8 7 -6 6 -6 , 7 -6 6 -5 -4 -5 6 -6 7 -6
 Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu, vài câu luyến thương.
 6 6 -5 6 -6 6 -5 4 4 -5 , 6 -5 5 -3n , -3n 6 5 -4
 Hân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)