Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Là Con Gái Thật Tuyệt - Khởi My (Repost)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
 7 6 9 11 11 11 10 9 10
Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
 7 6 9 11 11 11 11 11 12
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
 7 6 9 11 11 11 11 13 10
Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,
 10 10 10 13 9
Đôi chân em cất lời
8 9 , 8 9 , 8 9 , 8 9
Tình yêu , ngày xanh , là em , hồn nhiên
 11 10 11 13 10 ,
Vui là con gái ha
10 9 10 11 10 ( 11 10 9 )
Vui là con gái ha (ý ya ha)


 7 6 9 11 11 11 10 9 10
Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
 7 6 9 11 11 11 11 11 12
Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc
 7 6 9 11 11 11 11 13 10
Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
 10 10 10 13 9
Xua tan đi chút buồn,
8 9 , 8 9 , 8 9 , 8 9
Là em , hờn ghen , chờ mong , tình yêu

 11 10 11 13 10 ,
Vui là con gái ha
10 9 10 11 10 ( 11 10 9 )
Vui là con gái ha
12 11 9 8 9

Nắng cho em màu yêu

Tabs: Diatonic
 -2 -3n 4 5 5 5 -4 4 -4
 Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
 -2 -3n 4 5 5 5 5 5 -5
 Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
 -2 -3n 4 5 5 5 5 6 -4
 Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,
 -4 -4 -4 6 4
 Đôi chân em cất lời
 -3 4 , -3 4 , -3 4 , -3 4
 Tình yêu , ngày xanh , là em , hồn nhiên
 5 -4 5 6 -4 ,
 Vui là con gái ha
 -4 4 -4 5 -4 ( 5 -4 4 )
 Vui là con gái ha (ý ya ha)
 -2 -3n 4 5 5 5 -4 4 -4
 Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
 -2 -3n 4 5 5 5 5 5 -5
 Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc
 -2 -3n 4 5 5 5 5 6 -4
 Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
 -4 -4 -4 6 4
 Xua tan đi chút buồn,
 -3 4 , -3 4 , -3 4 , -3 4
 Là em , hờn ghen , chờ mong , tình yêu
 5 -4 5 6 -4 ,
 Vui là con gái ha
 -4 4 -4 5 -4 ( 5 -4 4 )
 Vui là con gái ha
 -5 5 4 -3 4

 Nắng cho em màu yêu

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)