Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Không Quan Tâm - Chi Dân


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

10 11 12 13 14 13 12 11 12 11 6 9 , 12 12 12 13 11 10 9
Dù người ta hay nói em yêu tôi chẳng yêu thật lòng, em xem như thú vui qua đường
10 11 12 13 14 13 14 15 15 14 13 , 14 12 10 13 11 9 10
Và người ta cũng nói rằng em lắm kế đa mưu , khiến bao người ngất ngây vì yêu.
10 11 12 13 14 13 12 11 12 11 6 9 , 12 12 12 13 11 10 9
Người ta cho tôi biết em đang quen biết bao nhiêu người, mang trong tim biết bao mối tình
10 11 12 13 14 13 14 15 15 14 13 , 14 12 10 13 11 9 10
Rằng tôi đâu hay biết ngày đêm đắm đuối yêu em, nói tôi đừng quá tin vào em.


11 11 12 13 12 11 10 , 10 10 11 12 11 10 9 9 10 9 10 11
Nhưng tôi đã trót yêu em rồi, dù người ta nói như thế nào tôi chẳng hề suy nghĩ,
6 8 9 9 10 9 9 9 14 13 13 11 10 9 , 10 11 12 11 12 6
Tình yêu tôi trao về em bằng cả trái tim chân thành, đừng lo lắng chi hỡi người,
10 11 12 12 11 12 18 15
Đừng nên quan tâm làm chi hỡi em

14 15 14 18 18 15 18 , 15 18 15 14 15
Mặc cho người ta đang dèm pha, tôi chỉ yêu mình em
14 20 17 18 15 18 15 12 15 14
Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu
10 10 12 13 13 12 13
Và rồi người ta sẽ nhận ra
12 13 15 18 15
Rằng người ta đã sai
14 14 15 18 18 15 18 17
Rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối.

14 15 14 18 18 17 20 , 17 18 17 14 15
Đừng nên buồn đau chi em hỡi, bao câu nói đầu môi
14 20 17 18 18 15 12 15 14
Lời nói nhân gian kia cũng như dòng nuớc trôi
10 10 12 13 13 12 13
Dù ngày mai sau bao đổi thay
12 13 15 18 15
Dòng đời bao nhiêu sóng xô
14 14 15 20 18 17 15 14 18

Thì tình ta mãi luôn có nhau người hỡi

Tabs: Diatonic
 -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 -5 5 -3n 4 , -5 -5 -5 6 5 -4 4
 Dù người ta hay nói em yêu tôi chẳng yêu thật lòng, em xem như thú vui qua đường
 -4 5 -5 6 -6 6 -6 7 7 -6 6 , -6 -5 -4 6 5 4 -4
 Và người ta cũng nói rằng em lắm kế đa mưu , khiến bao người ngất ngây vì yêu.
 -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 -5 5 -3n 4 , -5 -5 -5 6 5 -4 4
 Người ta cho tôi biết em đang quen biết bao nhiêu người, mang trong tim biết bao mối tình
 -4 5 -5 6 -6 6 -6 7 7 -6 6 , -6 -5 -4 6 5 4 -4
 Rằng tôi đâu hay biết ngày đêm đắm đuối yêu em, nói tôi đừng quá tin vào em.
 5 5 -5 6 -5 5 -4 , -4 -4 5 -5 5 -4 4 4 -4 4 -4 5

 Nhưng tôi đã trót yêu em rồi, dù người ta nói như thế nào tôi chẳng hề suy nghĩ,
 -3n -3 4 4 -4 4 4 4 -6 6 6 5 -4 4 , -4 5 -5 5 -5 -3n
 Tình yêu tôi trao về em bằng cả trái tim chân thành, đừng lo lắng chi hỡi người,
 -4 5 -5 -5 5 -5 -8 7
 Đừng nên quan tâm làm chi hỡi em
 -6 7 -6 -8 -8 7 -8 , 7 -8 7 -6 7

 Mặc cho người ta đang dèm pha, tôi chỉ yêu mình em
 -6 -9 8 -8 7 -8 7 -5 7 -6
 Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu
 -4 -4 -5 6 6 -5 6
 Và rồi người ta sẽ nhận ra
 -5 6 7 -8 7
 Rằng người ta đã sai
 -6 -6 7 -8 -8 7 -8 8
 Rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối.
 -6 7 -6 -8 -8 8 -9 , 8 -8 8 -6 7

 Đừng nên buồn đau chi em hỡi, bao câu nói đầu môi
 -6 -9 8 -8 -8 7 -5 7 -6
 Lời nói nhân gian kia cũng như dòng nuớc trôi
 -4 -4 -5 6 6 -5 6
 Dù ngày mai sau bao đổi thay
 -5 6 7 -8 7
 Dòng đời bao nhiêu sóng xô
 -6 -6 7 -9 -8 8 7 -6 -8

 Thì tình ta mãi luôn có nhau người hỡi

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)