Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khi Người Đàn Ông Khóc - Lý Hải


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 11 11 11 11 15 15
Ngồi một mình lặng nhìn sao rơi
15 18 15 16 14 16 15 16 , 13 11
Mơ ước xa xôi ngày mai nắng lên trong đời
11 11 11 11 11 15 15
Ngày chờ ngày bồi hồi qua mau
15 18 15 16 14 16 15 16 , 13 17
Ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy


17 17 15 15 15 15 14 14 14 14
Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng
14 17 18 16 16 16 16 13 13 13 13
Hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời
13 18 15 14 14 14 14 12 12 12 12
Để xóa đi bao nhiêu ưu tư buồn phiền ngày nào
12 12 14 15 18
Cuộc đời đẹp như thơ

11 11 11 11 11 15 15
Rồi dòng đời còn nhiều bão tố
15 18 15 16 14 16 15 16 , 13 11
Đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ôm xa vời
11 11 11 11 11 15 15
Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối
15 18 15 16 14 16 15 16 , 13 17
Bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu

17 17 15 15 15 15 14 14 14 14
Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng
14 17 18 16 16 16 16 13 13 13 13
Mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời
13 18 15 14 14 14 14 14
Giờ trắng tay bên ta còn lại gì,
15 14 14 14 , 22 19 17 19
Ta còn lại gì, khóc cho sầu vơi

22 19 22 19 22 19 22 19 17 18 17
Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng
15 18 19 19 19 19 19 22 19 17 18 15
Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
17 17 17 17 17 20 18 15 14 13
Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
15 15 18 17 17 17 17 17 19 17 18
Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai

22 19 22 19 22 19 22 19 17 18 17
Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi chẳng tội tình
15 18 19 19 19 19 19 22 19 17 18 15
Để mai nhớ đến, nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
17 17 17 17 17 20 18 15 14 13
Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
15 15 18 17 17 17 17 17 19 17 18
Thì còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời:
18 19 18 18 15

Từng sống trong mơ (vẫn nhớ mãi...)

Tabs: Diatonic
5 5 5 5 5 7 7
Ngồi một mình lặng nhìn sao rơi
7 -8 7 -7 -6 -7 7 -7 , 6 5
Mơ ước xa xôi ngày mai nắng lên trong đời
5 5 5 5 5 7 7
Ngày chờ ngày bồi hồi qua mau
7 -8 7 -7 -6 -7 7 -7 , 6 8
Ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy

8 8 7 7 7 7 -6 -6 -6 -6
Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng
-6 8 -8 -7 -7 -7 -7 6 6 6 6
Hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời
6 -8 7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5
Để xóa đi bao nhiêu ưu tư buồn phiền ngày nào
-5 -5 -6 7 -8
Cuộc đời đẹp như thơ

5 5 5 5 5 7 7
Rồi dòng đời còn nhiều bão tố
7 -8 7 -7 -6 -7 7 -7 , 6 5
Đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ôm xa vời
5 5 5 5 5 7 7
Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối
7 -8 7 -7 -6 -7 7 -7 , 6 8
Bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu

8 8 7 7 7 7 -6 -6 -6 -6
Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng
-6 8 -8 -7 -7 -7 -7 6 6 6 6
Mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời
6 -8 7 -6 -6 -6 -6 -6
Giờ trắng tay bên ta còn lại gì,
7 -6 -6 -6 , -10 9 8 9
Ta còn lại gì, khóc cho sầu vơi

-10 9 -10 9 -10 9 -10 9 8 -8 8
Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng
7 -8 9 9 9 9 9 -10 9 8 -8 7
Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
8 8 8 8 8 -9 -8 7 -6 6
Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
7 7 -8 8 8 8 8 8 9 8 -8
Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai

-10 9 -10 9 -10 9 -10 9 8 -8 8
Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi chẳng tội tình
7 -8 9 9 9 9 9 -10 9 8 -8 7
Để mai nhớ đến, nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
8 8 8 8 8 -9 -8 7 -6 6
Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
7 7 -8 8 8 8 8 8 9 8 -8
Thì còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời:
-8 9 -8 -8 7

Từng sống trong mơ (vẫn nhớ mãi...)

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)