Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ju Hua Tai (Đài Hoa Cúc) - Jay Chou (Châu Kiệt Luân)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
 14 14 13 14 14 15 14 13 14
 12 12 13 14 15 14 13 13 12 13
 14 15 14 18 15 18 15 15 14 15
 14 13 14 15 14 13 13 13 12 13 14 14 13 14 14 15 14 13 14
 12 12 13 14 15 14 13 13 12 13
 14 15 14 18 15 18 15 15 14 15
 14 13 14 15 14 13 13 12

 12 13 14 14 15 18 18 22 19 20 20 18 15
 18 15 14 13 12 10 12 13 13 12 13
 12 13 14 14 15 18 18 22 19 20 20 19 20

 15 15 14 17 20 12 13 14 13 12

Tabs: Diatonic
 -6 -6 6 -6 -6 7 -6 6 -6
 -5 -5 6 -6 7 -6 6 6 -5 6
 -6 7 -6 -8 7 -8 7 7 -6 7
 -6 6 -6 7 -6 6 6 6 -5 6

 -6 -6 6 -6 -6 7 -6 6 -6
 -5 -5 6 -6 7 -6 6 6 -5 6
 -6 7 -6 -8 7 -8 7 7 -6 7
 -6 6 -6 7 -6 6 6 -5

 -5 6 -6 -6 7 -8 -8 -10 9 -9 -9 -8 7
 -8 7 -6 6 -5 -4 -5 6 6 -5 6
 -5 6 -6 -6 7 -8 -8 -10 9 -9 -9 9 -9

 7 7 -6 8 -9 -5 6 -6 6 -5

Video Music

Note:
 La La Sol La La Đố La Sol La
 Fa Fa Sol La Đố La Sol Sol Fa Sol
 La Đố La Mí Đố Mí Đố Đố La Đố
 La Sol La Đố La Sol Sol Sol Fa Sol
 La La Sol La La Đố La Sol La
 Fa Fa Sol La Đố La Sol Sol Fa Sol
 La Đố La Mí Đố Mí Đố Đố La Đố
 La Sol La Đố La Sol Sol Fa
 Fa Sol La La Đố Mí Mí Lá Sól Fá Fá Mí Đố
 Mí Đố La Sol Fa Rê Fa Sol Sol Fa Sol
 Fa Sol La La Đố Mí Mí Lá Sól Fá Fá Sól Fá

 Đố Đố La Rế Fá Fa Sol La Sol Fa

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)