Tabs Mới Nhất

Hamonica Tab - What I've Done - Linkin Park


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

15 15 16 15
In this farewell
14 16 15 , 14 16 15 14 14
There's no blood, there's no alibi
11 15 15 16 15
'Cause I've drawn regret
14 16 15 14 16 15 14 14
From the truth of a thousand lies
11 17 17 18 15 18 17 18
So let mercy come and wash awayĐK :

22 19 22 , 15 19 20 17
What I've done, I'll face myself
15 19 19 17 22 19 22
To cross out what I've become
15 19 20 17 15 19 19 17 22 19 22

Erase myself and let go of what I've done
Tabs: Diatonic
Go :
 7 7 -7 7
 In this farewell
 -6 -7 7 , -6 -7 7 -6 -6
 There's no blood, there's no alibi
 5 7 7 -7 7
 'Cause I've drawn regret
 -6 -7 7 -6 -7 7 -6 -6
 From the truth of a thousand lies
 5 8 8 -8 7 -8 8 -8
 So let mercy come and wash away
 ĐK :
 -10 9 -10 , 7 9 -9 8
 What I've done, I'll face myself
 7 9 9 8 -10 9 -10
 To cross out what I've become
 7 9 -9 8 7 9 9 8 -10 9 -10

 Erase myself and let go of what I've done

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)