Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bức Tranh Trong Tim - Đinh Ứng Phi Trường ft. Phạm Quỳnh Anh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

14 13 14 , 10 11 12 13 14 13 12 11 9
Cứ nhắm mắt, là bàn tay anh vẽ một nụ cười
12 11 12 , 10 11 12 13 14 13 11 15
Cứ nhắm mắt, là bàn tay vẽ nên gương mặt anh
14 13 14 , 10 11 12 13 14 13 12 11 9
Cứ nhắm mắt, là anh trong vô thức chọn màu mắt
12 11 12 12 11 10 9 10 11
Những khi ấy trái tim em lại đau nhói.


14 13 14 , 10 11 12 13 14 13 12 11 9
Vẫn cứ rằng , cơn mơ đã xóa bao kỷ niệm
12 11 12 , 10 11 12 13 14 13 11 15
Vẫn cứ ngỡ rằng thời gian đã vơi đi niềm nhớ
14 13 14 , 10 11 12 13 14 13 12 11 15
Vẫn cứ ngỡ rằng xa mau quên lãng một hình bóng
14 13 14 , 14 16 15 16 15 18
Nhưng vì sao , lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín

11 12 11 12 12 , 11 14 12 14 11
Nhìn anh gần bên em, bờ môi vẫn mỉm cười
11 15 16 15 14 , 14 18 15 18 15 16 16
Mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa
11 12 11 12 12 , 11 14 12 14 11
Vì sao bàn tay em , lại vẽ anh mỗi ngày
11 15 16 15 14 , 18 18 16 15 13 14

Để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi...

Tabs: Diatonic

-6 6 -6 , -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 4
Cứ nhắm mắt, là bàn tay anh vẽ một nụ cười
-5 5 -5 , -4 5 -5 6 -6 6 5 7
Cứ nhắm mắt, là bàn tay vẽ nên gương mặt anh
-6 6 -6 , -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 4
Cứ nhắm mắt, là anh trong vô thức chọn màu mắt
-5 5 -5 -5 5 -4 4 -4 5
Những khi ấy trái tim em lại đau nhói.

-6 6 -6 , -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 4
Vẫn cứ rằng , cơn mơ đã xóa bao kỷ niệm
-5 5 -5 , -4 5 -5 6 -6 6 5 7
Vẫn cứ ngỡ rằng thời gian đã vơi đi niềm nhớ
-6 6 -6 , -4 5 -5 6 -6 6 -5 5 7
Vẫn cứ ngỡ rằng xa mau quên lãng một hình bóng
-6 6 -6 , -6 -7 7 -7 7 -8
Nhưng vì sao , lòng cứ vẽ những nỗi buồn giăng kín

5 -5 5 -5 -5 , 5 -6 -5 -6 5
Nhìn anh gần bên em, bờ môi vẫn mỉm cười
5 7 -7 7 -6 , -6 -8 7 -8 7 -7 -7
Mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy như khi xưa
5 -5 5 -5 -5 , 5 -6 -5 -6 5
Vì sao bàn tay em , lại vẽ anh mỗi ngày
5 7 -7 7 -6 , -8 -8 -7 7 6 -6

Để anh nhận ra rằng mãi mãi yêu em mà thôi...

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)