Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Yêu Thương Quay Về - Cao Thái Sơn


Tabs: Tremolo
intro x2:
11 11 11 11 11 12 10
10 11 12 13 12 11 9 10
11 11 11 11 11 12 11 10
10 10 9 10 9 8 6 6

Chorus:
(11 12b 11 10 , 6 10 11 12 11
10 11 10 9 , 9 9 6 9 10) x2
11 12b 11 10 , 6b 10 11 12 11
10 11 10 9 , 6 6 11 9 10
Tabs: Diatonic
introx2 :
 5 5 5 5 5 -5 -4
 -4 5 -5 6 -5 5 4 -4
 5 5 5 5 5 -5 5 -4
 -4 -4 4 -4 4 -3 -3" -3"

Chorus:
( 5 -5b 5 -4 -3" -4 5 -5 5
 -4 5 -4 4 4 4 -3" 4 -4) x2
 5 -5b 5 -4 -3" -4 5 -5 5
 -4 5 -4 4 -3" -3" 5 4 -4
Cảm âm bởi TheHarmonica
Hãy share nếu bạn thấy thích ! :D
Video Music:

Sheet Music

Note:
Intro x2:
 Mi Mi Mi Mi Mi Fa Rê
 Rê Mi Fa Sol Fa Mi Đô Rê
 Mi Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê
 Rê Rê Đô Rê Đô Sì Là Là

Chorus:
 (Mi Fab Mi Rê Là Rê Mi Fa Mi
 Rê Mi Rê Đô Đô Đô Là Đô Rê) x2
 Mi Fab Mi Rê Làb Rê Mi Fa Mi
 Rê Mi Rê Đô Là Là Mi Đô Rê

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)