Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vì sao trong lòng tôi - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

14 13 13 14 11 10 9 10 13 11
Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa
14 14 14 16 14 13 13 14 11
Tôi không tin trái tim em như giá lạnh
11 10 9 9 6 9 6 9
Tiếng yêu tôi trao bằng muôn lời ca,
6 9 11 10 10 9 10 11 10 10 10 9 11
Mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mang theo trong thầm kín.


14 13 13 14 11 10 9 10 13 11
Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em,
14 14 14 16 14 13 13 14 11
Thâm tâm tôi đã khắc tên em mất rồi.
11 10 9 9 6 9 6 9
Thế nên tôi đây đành mang từ đây,
6 9 11 10 10 9 10 11 10 11 13 11 14
Tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho thì thôi đành thế.

14 14 14 14 16 14 13 14 13 13 11 14
Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn người hỡi.
14 14 14 15 18 15 16 15 14 13
Nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương.
11 12 11 12 11 13 12
Đành sao người ơi,đành saongười bỏ quên.
14 14 16 13 13 13 16 13 15 16 14
Nơi đây có một người thầm yêu, thầm nhớ một người.
14 13 14 13 14 13 14 14 15 18 16
Tôi cầu mong bình minh từ đây rồi sẽ có em.

15 15 15 15 18 16 14 13 14 14 13 12 13
Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao.
15 15 15 15 18 16 14 13 14 15 15 15 15 14 18
Không ai hay tôi đã mất đi vì sao thôi con tim tôi đành mất.
15 15 15 15 18 16 14 13 14 14 13 12 13
Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao.
15 15 15 15 18 16 14 13 14 15 15 15 15 14 18
Không ai nghe, ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá.
16 15 18
Vì ai ?
16 15  16 16 15 14

Vì sao đã mang tên em ?

Tabs: Diatonic

-6 6 6 -6 5 -4 4 -4 6 5
Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa
-6 -6 -6 -7 -6 6 6 -6 5
Tôi không tin trái tim em như giá lạnh
5 -4 4 4 -2 4 -2 4
Tiếng yêu tôi trao bằng muôn lời ca,
-2 4 5 -4 -4 4 -4 5 -4 -4 -4 4 5
Mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mang theo trong thầm kín.

-6 6 6 -6 5 -4 4 -4 6 5
Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em,
-6 -6 -6 -7 -6 6 6 -6 5
Thâm tâm tôi đã khắc tên em mất rồi.
5 -4 4 4 -2 4 -2 4
Thế nên tôi đây đành mang từ đây,
-2 4 5 -4 -4 4 -4 5 -4 5 6 5 -6
Tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho thì thôi đành thế.

-6 -6 -6 -6 -7 -6 6 -6 6 6 5 -6
Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn người hỡi.
-6 -6 -6 7 -8 7 -7 7 -6 6
Nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương.
5 -5 5 -5 5 6 -5
Đành sao người ơi,đành saongười bỏ quên.
-6 -6 -7 6 6 6 -7 6 7 -7 -6
Nơi đây có một người thầm yêu, thầm nhớ một người.
-6 6 -6 6 -6 6 -6 -6 7 -8 -7
Tôi cầu mong bình minh từ đây rồi sẽ có em.

7 7 7 7 -8 -7 -6 6 -6 -6 6 -5 6
Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao.
7 7 7 7 -8 -7 -6 6 -6 7 7 7 7 -6 -8
Không ai hay tôi đã mất đi vì sao thôi con tim tôi đành mất.
7 7 7 7 -8 -7 -6 6 -6 -6 6 -5 6
Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao.
7 7 7 7 -8 -7 -6 6 -6 7 7 7 7 -6 -8
Không ai nghe, ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá.
-7 7 -8
Vì ai ?
-7 7  -7 -7 7 -6

Vì sao đã mang tên em ?

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)