Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vì đôi ta là của nhau - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
13 12 11 12 13 9 15
Trong ân tình là muôn ngàn lối
13 12 11 12 13 9 10
Lối đi nào để đến lòng em
13 12 11 12 13 9 15 14
Em vô tình em không hề biết rằng
14 16 15 15 15 15 16 14 16 13
Hình dung em đã mãi mãi trong tâm trí này


13 12 11 12 13 9 15
Trong tim nàng là muôn ngàn lối
13 12 11 12 13 9 10
Lối đi nào chỉ có mình anh
13 12 11 12 13 9 15 14
Đến khi nào anh có thể biết rằng
14 16 15 15 15 15 16 14 16 15
Lòng của em sẽ mãi mãi chỉ mình anh thôi

15 16 14 14 14 16 15 14 13
Đến khi nào lòng nàng sẽ có tên mình
15 16 14 14 14 16 15 14 13
Đến khi nào tình nàng gửi đến cho mình
15 16 14 14 14 16 15 14 17 18 15
Đến khi nào cuộc tình đôi ta sẽ mãi không rời
15 15 16 14 15 18
Ta không bao giờ xa nhau

13 13 17 17 17 18 15 14 15
Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta
14 16 15 , 14 16 15 16 14 15 13
Ngàn lời ca, ngàn vầng thơ cho riêng chúng mình
13 13 17 17 17 18 15 14 15
Rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ qua
14 16 15 , 14 16 15 18 15

Vì đôi ta là của nhau thế thôi...

Tabs: Diatonic
6 -5 5 -5 6 4 7
Trong ân tình là muôn ngàn lối
6 -5 5 -5 6 4 -4
Lối đi nào để đến lòng em
6 -5 5 -5 6 4 7 -6
Em vô tình em không hề biết rằng
-6 -7 7 7 7 7 -7 -6 -7 6
Hình dung em đã mãi mãi trong tâm trí này

6 -5 5 -5 6 4 7
Trong tim nàng là muôn ngàn lối
6 -5 5 -5 6 4 -4
Lối đi nào chỉ có mình anh
6 -5 5 -5 6 4 7 -6
Đến khi nào anh có thể biết rằng
-6 -7 7 7 7 7 -7 -6 -7 7
Lòng của em sẽ mãi mãi chỉ mình anh thôi

7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -6 6
Đến khi nào lòng nàng sẽ có tên mình
7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -6 6
Đến khi nào tình nàng gửi đến cho mình
7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -6 8 -8 7
Đến khi nào cuộc tình đôi ta sẽ mãi không rời
7 7 -7 -6 7 -8
Ta không bao giờ xa nhau

6 6 8 8 8 -8 7 -6 7
Rồi ngày đó chắc chắn đến vui cùng ta
-6 -7 7 , -6 -7 7 -7 -6 7 6
Ngàn lời ca, ngàn vầng thơ cho riêng chúng mình
6 6 8 8 8 -8 7 -6 7
Rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ qua
-6 -7 7 , -6 -7 7 -8 7

Vì đôi ta là của nhau thế thôi...

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)