Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vàng Son Một Thuở Yêu Em - Nguyệt Anh


Tabs: Tremolo
Go :
11 12 11 , 11 14 16 15 15 12 12
Mưa đã qua, mùa xuân nghe nắng ấm lại về
10 11 10 , 10 12 13 14 14 10 11 11
Anh đã xa, rồi anh cũng đứng nhìn lại mình
11 12 11 , 11 14 16 15 15 12 12
Em chính em, người mang cho anh lắm những ngọt ngào
10 11 10 , 10 12 13 14 14 10 11 11
Qua tháng năm, và anh đã hiểu thật nhiều
11 12 11 , 11 11 14 14 , 14 14 16 15 , 15 15 16 14 16
Anh biết không, từ ngày yêu anh , là ngày in dấu những nấc thang vàng son

14 16 14 15 16 14 , 13 14 13 16 14 13
Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bến ru êm
14 14 13 16 14 13 12 13 , 14 14 16 15 16 16 16 15 18 17
Yêu nhau từ thuở ban mai hàn vi, Đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu
14 16 14 15 16 14 , 13 14 13 16 14 13
Vàng son một thuở lên ngôi... lòng nghe tự hỏi trong tôi
14 14 13 16 14 13 , 11 18 15 16 14 14
Ơn em tạ lỗi trên môi... tình lớn lao hơn cuộc đời.. !!!

Tabs: Diatonic
 5 -5 5 5 -6 -7 7 7 -5 -5
 -4 5 -4 -4 -5 6 -6 -6 -4 5 5
 5 -5 5 5 -6 -7 7 7 -5 -5
 -4 5 -4 -4 -5 6 -6 -6 -4 5 5
 5 -5 5 5 5 -6 -6 -6 -6 -7 7 7 7 -7 -6 -7

 -6 -7 -6 7 -7 -6 6 -6 6 -7 -6 6
 -6 -6 6 -7 -6 6 -5 6 -6 -6 -7 7 -7 -7 -7 7 -8 8
 -6 -7 -6 7 -7 -6 6 -6 6 -7 -6 6
 -6 -6 6 -7 -6 6 5 -8 7 -7 -6 -6

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi Fa Mi Mi La Si Đố Đố Fa Fa
 Rê Mi Rê Rê Fa Sol La La Rê Mi Mi
 Mi Fa Mi Mi La Si Đố Đố Fa Fa
 Rê Mi Rê Rê Fa Sol La La Rê Mi Mi
 Mi Fa Mi Mi Mi La La La La Si Đố Đố Đố Si La Si

 La Si La Đố Si La Sol La Sol Si La Sol
 La La Sol Si La Sol Fa Sol La La Si Đố Si Si Si Đố Rế Mí
 La Si La Đố Si La Sol La Sol Si La Sol
 La La Sol Si La Sol Mi Rế Đố Si La La

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)