Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tôi không tin - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

11 11 11 10 11 , 11 10 9 14 13 13 14 11
Tôi không tin đời tôi , có em rồi phải xa em suốt đời
15 15 14 13 14 13 14 , 11 10 9 10 11 14 11 10
Nắng ấm nơi người xa thật xa , cớ sao lại cho mưa gió nơi này.
11 11 11 10 11 , 11 10 9 14 13 13 14 11
Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi...
15 15 14 13 14 13 14 , 13 11 15 16 14
Đã thế nay tình tôi đành thôi , không còn nhớ đến ai.


11 11 11 10 11 , 11 10 9 14 13 13 14 11
Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối đi em đã chọn,
15 15 14 13 14 13 14 , 11 10 9 10 11 14 11 10
Những bước đi của tôi giờ đây, phải đi về đâu để thấy em tôi
11 11 11 10 11 , 11 10 9 14 13 13 14 11
Khi đôi ta gặp nhau, biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời,
15 15 14 13 14 13 14 , 13 11 15 16 14
Nắng ấm cho mình em thật sao ? Nơi này gió mưa hoài.


13 13 14 13 17 19 17 18 15 18 19 18
Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay,
14 14 16 15 15 18 15 16 14 13
Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng,
14 16 15 15 16 14 13 18 15
Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
17 17 18 18 15 15 14 14 17 18
Biết nói ra sao đây em (dù) tình đã qua.

13 13 14 13 17 19 17 18 15 18 19 18
Rồi tình yêu rời bến chúng ta đi về nơi rất xa
14 14 16 15 15 18 15 16 14 13
Người về một phương biết đến khi nào gặp lại
14 16 15 15 16 14 13 18 15
Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
17 17 18 18 15 15 14 14 17 18
Hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi,
13 14 18 15 15

Tình đành dở dang thôi.

Tabs: Diatonic

5 5 5 -4 5 , 5 -4 4 -6 6 6 -6 5
Tôi không tin đời tôi , có em rồi phải xa em suốt đời
7 7 -6 6 -6 6 -6 , 5 -4 4 -4 5 -6 5 -4
Nắng ấm nơi người xa thật xa , cớ sao lại cho mưa gió nơi này.
5 5 5 -4 5 , 5 -4 4 -6 6 6 -6 5
Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi...
7 7 -6 6 -6 6 -6 , 6 5 7 -7 -6
Đã thế nay tình tôi đành thôi , không còn nhớ đến ai.

5 5 5 -4 5 , 5 -4 4 -6 6 6 -6 5
Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối đi em đã chọn,
7 7 -6 6 -6 6 -6 , 5 -4 4 -4 5 -6 5 -4
Những bước đi của tôi giờ đây, phải đi về đâu để thấy em tôi
5 5 5 -4 5 , 5 -4 4 -6 6 6 -6 5
Khi đôi ta gặp nhau, biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời,
7 7 -6 6 -6 6 -6 , 6 5 7 -7 -6
Nắng ấm cho mình em thật sao ? Nơi này gió mưa hoài.


6 6 -6 6 8 9 8 -8 7 -8 9 -8
Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay,
-6 -6 -7 7 7 -8 7 -7 -6 6
Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng,
-6 -7 7 7 -7 -6 6 -8 7
Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
8 8 -8 -8 7 7 -6 -6 8 -8
Biết nói ra sao đây em (dù) tình đã qua.

6 6 -6 6 8 9 8 -8 7 -8 9 -8
Rồi tình yêu rời bến chúng ta đi về nơi rất xa
-6 -6 -7 7 7 -8 7 -7 -6 6
Người về một phương biết đến khi nào gặp lại
-6 -7 7 7 -7 -6 6 -8 7
Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
8 8 -8 -8 7 7 -6 -6 8 -8
Hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi,
6 -6 -8 7 7

Tình đành dở dang thôi.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)