Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình về nơi đâu - Thanh Bùi


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :
15 15 15 15 13 13
Bâng khuâng trong đêm thật dài
16 14 16 15 16 14
Ở nơi niềm vui đã xa
14 14 16 15 15 13
Tình mình như đang vô vọng
13 13 13 14 13 11
Cho ta thao thức đêm dài15 15 15 15 13 13
Đưa nhau qua cơn mộng buồn
16 14 16 15 16 14
Màn đêm càng thêm cách xa
14 14 16 15 15 13
Mình lặng im đến lúc nào
16 16 16 16 15 15
Nghe anh nghe anh đêm nay.

15 15 18 17 , 16 16 15 18 15
No more hiding, break the silence now
15 15 18 17 16 16 15 18 17
Do we quit or try to work things out.

17 17 19 19
Where do we go?
15 15 15 18 17 18
Tình mình về đâu hỡi em?
15 15 15 18 18 17 15 14
Are we ready to just give it up
15 15 18 18 20 17 15
Should we turn our back on love
14 20 15 20 19 17
Or should we stand within.

15 15 15 , 18 17 18
Chẳng đành lòng , buông cánh tay
15 15 15 18 18 17 15 14
Mà chỉ mình anh sao biết quay lại
15 18 20 17 15
Ngày nào say đắm vô vàn
14 20 15 20 19 17
Tại sao mình xa cách nhau.

17 17 19 19 ? 15 18
Where do we go? Người ơi...
17 17 19 19 ? 15 18 15 14
Where do we go? Em hỡi...
17 17 19 19 ? 15 18
Where do we go? Về đâu...
15 15 15 18 15 16
Yêu thương cho tới nơi đâu.

13 13 13 15 15 15 13 13
If we begin on where we are
13 13 13 16 14 16 15 16 14
Try to mend the problems now
14 14 16 15 15 14 , 12 12 12 13 12 11
We've been looking forward , instead of looking back
13 13 15 15 15 13 13 , 13 13 16 14 16 15 16 14
I don't wanna play it safe , cos's wanna cross the line
14 14 16 15 15 14 , 12 12 12 12 13 11
Feel just like we're standing, we're running out of time.


15 15 18 17 , 16 16 15 18 15
Đừng lặng im nữa một lần thôi hỡi người.
15 15 18 17 16 16 15 18 17
Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão.

Tabs: Diatonic
Go :
7 7 7 7 6 6
Bâng khuâng trong đêm thật dài
-7 -6 -7 7 -7 -6
Ở nơi niềm vui đã xa
-6 -6 -7 7 7 6
Tình mình như đang vô vọng
6 6 6 -6 6 5
Cho ta thao thức đêm dài

7 7 7 7 6 6
Đưa nhau qua cơn mộng buồn
-7 -6 -7 7 -7 -6
Màn đêm càng thêm cách xa
-6 -6 -7 7 7 6
Mình lặng im đến lúc nào
-7 -7 -7 -7 7 7
Nghe anh nghe anh đêm nay.

7 7 -8 8 , -7 -7 7 -8 7
No more hiding, break the silence now
7 7 -8 8 -7 -7 7 -8 8
Do we quit or try to work things out.

8 8 9 9
Where do we go?
7 7 7 -8 8 -8
Tình mình về đâu hỡi em?
7 7 7 -8 -8 8 7 -6
Are we ready to just give it up
7 7 -8 -8 -9 8 7
Should we turn our back on love
-6 -9 7 -9 9 8
Or should we stand within.

7 7 7 , -8 8 -8
Chẳng đành lòng , buông cánh tay
7 7 7 -8 -8 8 7 -6
Mà chỉ mình anh sao biết quay lại
7 -8 -9 8 7
Ngày nào say đắm vô vàn
-6 -9 7 -9 9 8
Tại sao mình xa cách nhau.

8 8 9 9 ? 7 -8
Where do we go? Người ơi...
8 8 9 9 ? 7 -8 7 -6
Where do we go? Em hỡi...
8 8 9 9 ? 7 -8
Where do we go? Về đâu...
7 7 7 -8 7 -7
Yêu thương cho tới nơi đâu.

6 6 6 7 7 7 6 6
If we begin on where we are
6 6 6 -7 -6 -7 7 -7 -6
Try to mend the problems now
-6 -6 -7 7 7 -6 , -5 -5 -5 6 -5 5
We've been looking forward , instead of looking back
6 6 7 7 7 6 6 , 6 6 -7 -6 -7 7 -7 -6
I don't wanna play it safe , cos's wanna cross the line
-6 -6 -7 7 7 -6 , -5 -5 -5 -5 6 5
Feel just like we're standing, we're running out of time.


7 7 -8 8 , -7 -7 7 -8 7
Đừng lặng im nữa một lần thôi hỡi người.
7 7 -8 8 -7 -7 7 -8 8
Dừng lại hay sẽ cùng vượt qua giông bão.

Video Music

Note:
 Đố Đố Đố Đố Sol Sol

 Si La Si Đố Si La

 La La Si Đố Đố Sol

 Sol Sol Sol La Sol Mi

 Đố Đố Đố Đố Sol Sol

 Si La Si Đố Si La

 La La Si Đố Đố Sol

 Si Si Si Si Đố Đố

 Đố Đố Mí Rế Si Si Đố Mí Đố

 Đố Đố Mí Rế Si Si Đố Mí Rế

 Rế Rế Sól Sól

 Đố Đố Đố Mí Rế Mí

 Đố Đố Đố Mí Mí Rế Đố La

 Đố Đố Mí Mí Fá Rế Đố

 La Fá Đố Fá Sól Rế

 Đố Đố Đố Mí Rế Mí

 Đố Đố Đố Mí Mí Rế Đố La

 Đố Mí Fá Rế Đố

 La Fá Đố Fá Sól Rế

 Rế Rế Sól Sól Đố Mí

 Rế Rế Sól Sól Đố Mí Đố La

 Rế Rế Sól Sól Đố Mí

 Đố Đố Đố Mí Đố Si

 Sol Sol Sol Đố Đố Đố Sol Sol

 Sol Sol Sol Si La Si Đố Si La

 La La Si Đố Đố La Fa Fa Fa Sol Fa Mi

 Sol Sol Đố Đố Đố Sol Sol Sol Sol Si La Si Đố Si La

 La La Si Đố Đố La Fa Fa Fa Fa Sol Mi

 Đố Đố Mí Rế Si Si Đố Mí Đố

 Đố Đố Mí Rế Si Si Đố Mí Rế

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)