Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình đơn phương - Lam Trường


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Intro :

11 14 16 15 16 15 18 17
15 18 17 18 15 19 17
18 17 18 15 16
14 13 14 15 14Go :

15 16 14 13 11 10 11
Mới hôm qua đi về nhà nàng,
11 13 14 14 14 15 16 11 13
Cùng đi chung bên em sánh đôi cười vui,
9 6 9 6 9 14 13
Em là thiên thần trong mắt anh,
14 16 15 16 14 13 11 13 14
Là mơ ước khi con tim còn cô đơn.

15 16 14 13 11 10 11
Mỗi khi em tươi cười thẹn thùng,
11 13 14 14 14 15 16 11 13
Làn môi em xinh như đóa hoa hồng nhung,
9 6 9 6 9 14 13
Trộm nhìn em lòng anh ngất ngây
14 16 15 16 14 13 11 13 14
Làm chậm buớc chân em cho đường thêm xa.

ĐK :

15 15 15 18 , 16 14 13 16 , 14 13 14 13 14 15 16 11
Đôi khi muốn nói , yêu em lòng đắm , say mà anh rằng không nói nên lời,
15 15 15 18 , 16 14 13 16 , 14 13 14 13 14 15 16
E đôi môi đó sẽ không còn thắm tươi sợ thiên thần xa mất anh.

15 16 14, 15 16 14, 16 14 13 16 14
Nếu mai này, lối xưa về, bước chân này lẻ loi,
15 16 14, 15 16 14 , 18 18 18 18 16 13 14

Để âm thầm , chỉ 1 mình, mãi ấp ủ giấc mơ về em.

Tabs: Diatonic
Intro :

5 -6 -7 7 -7 7 -8 8
7 -8 8 -8 7 9 8
-8 8 -8 7 -7
-6 6 -6 7 -6

Go :

7 -7 -6 6 5 -4 5
Mới hôm qua đi về nhà nàng,
5 6 -6 -6 -6 7 -7 5 6
Cùng đi chung bên em sánh đôi cười vui,
4 -2 4 -2 4 -6 6
Em là thiên thần trong mắt anh,
-6 -7 7 -7 -6 6 5 6 -6
Là mơ ước khi con tim còn cô đơn.

7 -7 -6 6 5 -4 5
Mỗi khi em tươi cười thẹn thùng,
5 6 -6 -6 -6 7 -7 5 6
Làn môi em xinh như đóa hoa hồng nhung,
4 -2 4 -2 4 -6 6
Trộm nhìn em lòng anh ngất ngây
-6 -7 7 -7 -6 6 5 6 -6
Làm chậm buớc chân em cho đường thêm xa.

ĐK :

7 7 7 -8 , -7 -6 6 -7 , -6 6 -6 6 -6 7 -7 5
Đôi khi muốn nói , yêu em lòng đắm , say mà anh rằng không nói nên lời,
7 7 7 -8 , -7 -6 6 -7 , -6 6 -6 6 -6 7 -7
E đôi môi đó sẽ không còn thắm tươi sợ thiên thần xa mất anh.

7 -7 -6, 7 -7 -6, -7 -6 6 -7 -6
Nếu mai này, lối xưa về, bước chân này lẻ loi,
7 -7 -6, 7 -7 -6 , -8 -8 -8 -8 -7 6 -6

Để âm thầm , chỉ 1 mình, mãi ấp ủ giấc mơ về em.

Video Music


Note:
Intro :

 Mi La Si Đố Si Đố Mí Rế
 Đố Mí Rế Mí Đố Sól Rế
 Mí Rế Mí Đố Si
 La Sol La Đố La

Go :

 Đố Si La Sol Mi Rê Mi
Mới hôm qua đi về nhà nàng,
 Mi Sol La La La Đố Si Mi Sol
Cùng đi chung bên em sánh đôi cười vui,
 Đô Sòl Đô Sòl Đô La Sol
Em là thiên thần trong mắt anh,
 La Si Đố Si La Sol Mi Sol La
Là mơ ước khi con tim còn cô đơn.

 Đố Si La Sol Mi Rê Mi
Mỗi khi em tươi cười thẹn thùng,
 Mi Sol La La La Đố Si Mi Sol
Làn môi em xinh như đóa hoa hồng nhung,
 Đô Sòl Đô Sòl Đô La Sol
Trộm nhìn em lòng anh ngất ngây
 La Si Đố Si La Sol Mi Sol La
Làm chậm buớc chân em cho đường thêm xa.

ĐK :

 Đố Đố Đố Mí , Si La Sol Si , La Sol La Sol La Đố Si Mi
Đôi khi muốn nói , yêu em lòng đắm , say mà anh rằng không nói nên lời,
 Đố Đố Đố Mí , Si La Sol Si , La Sol La Sol La Đố Si
E đôi môi đó sẽ không còn thắm tươi sợ thiên thần xa mất anh.

 Đố Si La , Đố Si La , Si La Sol Si La
Nếu mai này, lối xưa về, bước chân này lẻ loi,
 Đố Si La , Đố Si La , Mí Mí Mí Mí Si Sol La
Để âm thầm , chỉ 1 mình, mãi ấp ủ giấc mơ về em.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)