Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình Đơn Côi - Nguyễn Phi Hùng

Tabs: Tremolo
Intro :
14 15 18
15 18 15 14
13 14 13 12
11 12 11 10

14 15 18
15 18 15 14
13 14 13 12
11 12 15 18
Go :
14 14 14 14 13 12 10
Đã có những lúc tôi nhìn lại,
14 15 18 15 18 15 14
Cuộc tình đó lúc bóng em đã xa rồi
18 18 18 18 15 14 15 15 18 14
Thế giới có biết bao người yêu nhau suốt đời
13 12 , 12 12 11 12 11 10
Cớ sao , số kiếp tôi vẫn hiu quạnh

14 14 14 14 13 12 10
Vẫn mãi dấn bước trên đường đời
14 15 18 15 18 15 14
Dù tình yêu trói tim tôi giữa đau vùi
18 18 18 18 15 14 15 15 18 14
Thế giới có mấy ai được vui trong ái tình ..
13 12 , 12 12 11 12 11 10
Thế nên , chẳng thấy tôi quá đớn lạnh ...

20 20 17 20 17 18
Lúc biết yêu đã xa người
18 18 15 18 15 14
Lúc trái ngang đã giăng trời ...
13 13 13 13 12 13 14 14 18 18
Hương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng
14 20 20 20 19 20 17
Thì tôi yêu đây giữa đơn côi ... ....

ĐK:
14 18 17 20 20 20 20 17 18 17
Tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu
17 17 17 18 15 18
Để vẫn thấy ta được yêu ...
18 15 14 15 18
Hỡi linh hồn tha hương
18 17 20 20 20 20 17 18 17
Tình yêu đó lúc trống vắng khi cuồng quay
17 17 17 18 15 18 , 18 15 18 17 18
Lúc đắm đuối khi đổi thay , như hằn lên vết thương ..

19 19 19 19 20 18 20 18
Nhân gian kia mấy ai được vui ...
19 19 19 19 22 19 18 20 18
Yêu đương trong giấc mơ lẻ loi
18 17 20 20 20 20 17 18 17
Tình tôi đó đốt cháy hết bao ngày qua
17 17 17 18 15 18
Thấm ướt hết bao tình ca
18 15 14 15 18
Khúc ca tình đơn côi .....
Tabs: Diatonic
 -6 7 -8
 7 -8 7 -6
 6 -6 6 -5
 5 -5 5 -4

 -6 7 -8
 7 -8 7 -6
 6 -6 6 -5
 5 -5 7 -8

 -6 -6 -6 -6 6 -5 -4
 -6 7 -8 7 -8 7 -6
 -8 -8 -8 -8 7 -6 7 7 -8 -6
 6 -5 -5 -5 5 -5 5 -4

 -6 -6 -6 -6 6 -5 -4
 -6 7 -8 7 -8 7 -6
 -8 -8 -8 -8 7 -6 7 7 -8 -6
 6 -5 -5 -5 5 -5 5 -4

 -9 -9 8 -9 8 -8
 -8 -8 7 -8 7 -6
 6 6 6 6 -5 6 -6 -6 -8 -8
 -6 -9 -9 -9 9 -9 8

Đk:
 -6 -8 8 -9 -9 -9 -9 8 -8 8
 8 8 8 -8 7 -8
 -8 7 -6 7 -8
 -8 8 -9 -9 -9 -9 8 -8 8
 8 8 8 -8 7 -8 -8 7 -8 8 -8

 9 9 9 9 -9 -8 -9 -8
 9 9 9 9 -10 9 -8 -9 -8
 -8 8 -9 -9 -9 -9 8 -8 8
 8 8 8 -8 7 -8
 -8 7 -6 7 -8

Video Music:
Sheet Music
Note:
 La Đố Rế
 Đố Rế Đố La
 Sol La Sol Fa
 Mi Fa Mi Rê
 La Đố Rế
 Đố Rế Đố La
 Sol La Sol Fa
 Mi Fa Đố Rế

 La La La La Sol Fa Rê
 La Đố Rế Đố Rế Đố La
 Rế Rế Rế Rế Đố La Đố Đố Rế La
 Sol Fa Fa Fa Mi Fa Mi Rê

 La La La La Sol Fa Rê
 La Đố Rế Đố Rế Đố La
 Rế Rế Rế Rế Đố La Đố Đố Rế La
 Sol Fa Fa Fa Mi Fa Mi Rê

 Fá Fá Mí Fá Mí Rế
 Rế Rế Đố Rế Đố La
 Sol Sol Sol Sol Fa Sol La La Rế Rế
 La Fá Fá Fá Sól Fá Mí

 La Rế Mí Fá Fá Fá Fá Mí Rế Mí
 Mí Mí Mí Rế Đố Rế
 Rế Đố La Đố Rế
 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Mí Rế Mí
 Mí Mí Mí Rế Đố Rế Rế Đố Rế Mí Rế

 Sól Sól Sól Sól Fá Rế Fá Rế
 Sól Sól Sól Sól Lá Sól Rế Fá Rế
 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Mí Rế Mí
 Mí Mí Mí Rế Đố Rế
 Rế Đố La Đố Rế

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)