Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Tình ca Tây Bắc - Thu Hiền ft. Trung Đức


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :
9 12 13 14 15 18 15 15 18 14 15 14
Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về
12 12 13 10 , 12 12 13 10 12 14 11 13
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa
9 9 11 13 , 14 13 13 11 12 12 13 10
Ngập ngừng bên suối , nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
12 12 13 10 , 10 14 13 13 14 13 10 12
Bâng khuâng nỗi lòng , nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang15 14 14 15 18
Em là dòng sông Mã
14 13 15 13 14
Anh là núi Mường Hung
14 13 14 11 10 , 11 10 10 9 11
Cho thuyền em ngược dòng , gió đưa em về núi

15 18 14 15 18
Em hãy về bên suối
13 14 14 13 15 14 14
Đợi anh anh ở bên khuâng
13 10 11 10 13
Anh làm no lòng mường
13 10 11 10 9

Em làm vui ấm bản

Tabs: Diatonic
Go :
4 -5 6 -6 7 -8 7 7 -8 -6 7 -6
Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về
-5 -5 6 -4 , -5 -5 6 -4 -5 -6 5 6
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa
4 4 5 6 , -6 6 6 5 -5 -5 6 -4
Ngập ngừng bên suối , nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
-5 -5 6 -4 , -4 -6 6 6 -6 6 -4 -5
Bâng khuâng nỗi lòng , nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang

7 -6 -6 7 -8
Em là dòng sông Mã
-6 6 7 6 -6
Anh là núi Mường Hung
-6 6 -6 5 -4 , 5 -4 -4 4 5
Cho thuyền em ngược dòng , gió đưa em về núi

7 -8 -6 7 -8
Em hãy về bên suối
6 -6 -6 6 7 -6 -6
Đợi anh anh ở bên khuâng
6 -4 5 -4 6
Anh làm no lòng mường
6 -4 5 -4 4

Em làm vui ấm bản

Video Music

Sheet Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)