Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Thà rằng như thế - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 14 14 14 11 11 11 13 13 14 11
Cố dấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng
10 10 9 9 6 9 10 9 8 9
Biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly
14 14 14 14 16 15 15 18 18 13 13
Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa
11 12 13 14 14 13 10 11
Tựa như níu kéo bước chân người đi


14 14 14 14 11 11 11 13 13 14 11
Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng
10 10 9 9 6 9 10 9 8 9
Hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi
14 14 14 14 16 15 15 18 18 13 13
Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào
13 17 18 18 18 15 17
Người hỡi hôn nhau đi lần cuối..........

14 16 15 , 13 13 16 15
Thà như thế thà rằng như thế
14 14 17 17 17 17 18 15 18 18 17 18
Thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em
14 16 15 , 13 13 16 15
Thà như thế thà rằng như thế
14 14 17 17 17 17 18 15 17 18 18
Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai...
18 15 16 14

Giấc mơ qua rồi...

Tabs: Diatonic
-6 -6 -6 -6 5 5 5 6 6 -6 5
Cố dấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng
-4 -4 4 4 -2 4 -4 4 -3 4
Biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly
-6 -6 -6 -6 -7 7 7 -8 -8 6 6
Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa
5 -5 6 -6 -6 6 -4 5
Tựa như níu kéo bước chân người đi

-6 -6 -6 -6 5 5 5 6 6 -6 5
Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng
-4 -4 4 4 -2 4 -4 4 -3 4
Hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi
-6 -6 -6 -6 -7 7 7 -8 -8 6 6
Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào
6 8 -8 -8 -8 7 8
Người hỡi hôn nhau đi lần cuối..........

-6 -7 7 , 6 6 -7 7
Thà như thế thà rằng như thế
-6 -6 8 8 8 8 -8 7 -8 -8 8 -8
Thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em
-6 -7 7 , 6 6 -7 7
Thà như thế thà rằng như thế
-6 -6 8 8 8 8 -8 7 8 -8 -8
Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai...
-8 7 -7 -6

Giấc mơ qua rồi...

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)