Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Talking to the moon - Bruno Mars


Soạn Tabs: Lâm Vinh
Tabs: Tremolo
Go :
13 15 16 15 16 15 17 , 16 16 16 15 15
I know you’re somewhere out there , Somewhere far away
14 18 15 14
I want you back
14 18 15 14
I want you back


13 15 16 15 16 15 17 13 16 16 16 15 15
My neighbors think , I’m crazy , But they don’t understand
14 18 15 14
You’re all I have
14 18 15 14
You’re all I have
14 20 17 18 16 16 15 18 15
14 17 18 15 16

ĐK :

14 16 15 14 19 20 17
At night when the stars
14 16 15 14 19 20 17
Light up my room I sit by myself
17 20 17 20
Talking to the Moon
17 20 17 18
Try to get to You
17 17 19 19 22 17 17 17 15 18 15 14
In hopes you’re on , The other side , Talking to me too or am I a fool
14 17 15 18
Who sits alone
17 18 15 16 15 15
Talking to the moon

Tabs: Diatonic
Go:

6 7 -7 7 -7 7 8 , -7 -7 -7 7 7
I know you’re somewhere out there , Somewhere far away
-6 -8 7 -6
I want you back
-6 -8 7 -6
I want you back
6 7 -7 7 -7 7 8 6 -7 -7 -7 7 7
My neighbors think , I’m crazy , But they don’t understand
-6 -8 7 -6
You’re all I have
-6 -8 7 -6
You’re all I have
-6 -9 8 -8 -7 -7 7 -8 7
-6 8 -8 7 -7

ĐK :

-6 -7 7 -6 9 -9 8
At night when the stars
-6 -7 7 -6 9 -9 8
Light up my room I sit by myself
8 -9 8 -9
Talking to the Moon
8 -9 8 -8
Try to get to You
8 8 9 9 -10 8 8 8 7 -8 7 -6
In hopes you’re on , The other side , Talking to me too or am I a fool
-6 8 7 -8
Who sits alone
8 -8 7 -7 7 7

Talking to the moon

Video MusicNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)