Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Scar - Bois (Secret Garden OST)


Tabs: Tremolo
Intro :
9 10 11 14 15 16 14 15 11
9 10 11 14 15 16 14 15 13 11
11 13 11 10 , 10 11 9 8 , 7 5 6

Go :
9 10 11 14 14 , 11 11 16 16
11 15 15 15 18 16 14 13 12 11
9 10 11 14 14 , 11 11 11 11 16 16
15 16 15 15 15 18 17 18 15 16 15

9 10 11 14 14 , 11 11 16 16
11 15 15 15 18 16 14 13 12 11
9 10 11 14 14 , 11 11 11 11 16 16
15 16 15 15 15 18 17 18 15 16 15

ÐK :
18 17 , 20 20 20 20 20 17 18 20 17 15 15
14 15 18 18 18 17 15 16 15
13 12 11 10 11 12 11 , 11 10 9 8 9 11 14
14 16 15 15 15 18 15 16 14 15 16

18 17 , 20 20 20 20 20 17 18 20 17 19 17
14 15 18 18 18 18 18 17 20 19 22
22 18 18 20 17 18 15
12 12 12 11 10 9 11 10
Tabs: Diatonic
Intro:
 4 -4 5 -6 7 -7 -6 7 5
 4 -4 5 -6 7 -7 -6 7 6 5
 5 6 5 -4 -4 5 4 -3 -2 2 -3n
Go:
 4 -4 5 -6 -6 5 5 -7 -7
 5 7 7 7 -8 -7 -6 6 -5 5
 4 -4 5 -6 -6 5 5 5 5 -7 -7
 7 -7 7 7 7 -8 8 -8 7 -7 7
 4 -4 5 -6 -6 5 5 -7 -7
 5 7 7 7 -8 -7 -6 6 -5 5
 4 -4 5 -6 -6 5 5 5 5 -7 -7
 7 -7 7 7 7 -8 8 -8 7 -7 7
Đk
 -8 8 -9 -9 -9 -9 -9 8 -8 -9 8 7 7
 -6 7 -8 -8 -8 8 7 -7 7
 6 -5 5 -4 5 -5 5 5 -4 4 -3 4 5 -6
 -6 -7 7 7 7 -8 7 -7 -6 7 -7
 -8 8 -9 -9 -9 -9 -9 8 -8 -9 8 9 8
 -6 7 -8 -8 -8 -8 -8 8 -9 9 -10
 -10 -8 -8 -9 8 -8 7
 -5 -5 -5 5 -4 4 5 -4

Video Music:

Sheet Music
Note:
 Đô Rê Mi La Đố Si La Đố Mi
 Đô Rê Mi La Đố Si La Đố Sol Mi
 Mi Sol Mi Rê Rê Mi Đô Sì Sòl Mì Là

 Đô Rê Mi La La Mi Mi Si Si
 Mi Đố Đố Đố Rế Si La Sol Fa Mi
 Đô Rê Mi La La Mi Mi Mi Mi Si Si
 Đố Si Đố Đố Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố
 Đô Rê Mi La La Mi Mi Si Si
 Mi Đố Đố Đố Rế Si La Sol Fa Mi
 Đô Rê Mi La La Mi Mi Mi Mi Si Si
 Đố Si Đố Đố Đố Rế Mí Rế Đố Si Đố

 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Fá Mí Rế Fá Mí Đố Đố
 La Đố Rế Rế Rế Mí Đố Si Đố
 Sol Fa Mi Rê Mi Fa Mi Mi Rê Đô Sì Đô Mi La
 La Si Đố Đố Đố Rế Đố Si La Đố Si
 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Fá Mí Rế Fá Mí Sól Mí
 La Đố Rế Rế Rế Rế Rế Mí Fá Sól Lá
 Lá Rế Rế Fá Mí Rế Đố
 Fa Fa Fa Mi Rê Đô Mi Rê

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)