Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Sayonara no natsu (Tạm biệt mùa Hạ)

Harmonica Tabs - Sayonara no natsu ( Tạm biệt mùa Hạ)

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

14 15/17 16/17 14/14 13 12 13
11 12 13 14 11 14 15 16 14 14b 14

11 15/15 16 14 16/11 14/14 13 12 13
11 12/12 11 10 9 13 15/16 18 18 14 16
11 15/15 16 14 16/11 14/14 13 12 13
11 12/12 11 10 9 13 15/16 18 17 16 14 14
13 17 17 20 17 18/19 17 17 18 15 16
15 16 14/16 14 13/19 18 17
18 14 17 17 20 17 18/19 17 17 18 15 16
15 16 14/16 14 13/19 18 17

11 15 15 16 14 16/11 13 14 13 12 13
9 12 12 11 10 9 13 15/16 18 18 16 13 14

12 14 16 15 11 13/12 11 10 12 13 14 9 11
10 9 10 11 12 11 10 9 8

11 15 15 16 14 16/11 14 14 13 12 13
9 12 12 11 10 9 13 15/16 18 18 14 16

 11 15 15 18 17 16/11 14 14 16 15 13
11 12 12 11 10 9 13 15/16 18 17 16 14 14

Tabs: Diatonic

-6 7/8 -7/8 -6/-6 6 -5 6
5 -5 6 -6 5 -6 7 -7 -6 -6'b -6

5 7/7 -7 -6 -7/5 -6/-6 6 -5 6
5 -5/-5 5 -4 4 6 7/-7 -8 -8 -6 -7
5 7/7 -7 -6 -7/5 -6/-6 6 -5 6
5 -5/-5 5 -4 4 6 7/-7 -8 8 -7 -6 -6
6 8 8 -9 8 -8/9 8 8 -8 7 -7
7 -7 -6/-7 -6 6/9 -8 8

-8 -6 8 8 -9 8 -8/9 8 8 -8 7 -7
7 -7 -6/-7 -6 6/9 -8 8

5 7 7 -7 -6 -7/5 6 -6 6 -5 6
4 -5 -5 5 -4 4 6 7/-7 -8 -8 -7 6 -6

-5 -6 -7 7 5 6/-5 5 -4 -5 6 -6 4 5
-4 4 -4 5 -5 5 -4 4 -3

5 7 7 -7 -6 -7/5 -6 -6 6 -5 6
4 -5 -5 5 -4 4 6 7/-7 -8 -8 -6 -7
5 7 7 -8 8 -7/5 -6 -6 -7 7 6
5 -5 -5 5 -4 4 6 7/-7 -8 8 -7 -6 -6


Video Harmonica


Video MusicSheet:


Harmonica Tabs - Sayonara no natsu (Tạm biệt mùa Hạ)

Note:

 La Đố Rế Si Rế La La Sol Fa Sol
 Mi Fa Sol La Mi La Đố Si La Lab La

 Mi Đố Đố Si La Si Mi La La Sol Fa Sol
 Mi Fa Fa Mi Rê Đô Sol Đố Si Mí Mí La Si
 Mi Đố Đố Si La Si Mi La La Sol Fa Sol
 Mi Fa Fa Mi Rê Đô Sol Đố Si Mí Rế Si La La
 Sol Rế Rế Fá Rế Mí Sól Rế Rế Mí Đố Si
 Đố Si La Si La Sol Sól Mí Rế
 Mí La Rế Rế Fá Rế Mí Sól Rế Rế Mí Đố Si
 Đố Si La Si La Sol Sól Mí Rế

 Mi Đố Đố Si La Si Mi Sol La Sol Fa Sol
 Đô Fa Fa Mi Rê Đô Sol Đố Si Mí Mí Si Sol La

 Fa La Si Đố Mi Sol Fa Mi Rê Fa Sol La Đô Mi
 Rê Đô Rê Mi Fa Mi Rê Đô Sì

 Mi Đố Đố Si La Si Mi La La Sol Fa Sol
 Đô Fa Fa Mi Rê Đô Sol Đố Si Mí Mí La Si

 Mi Đố Đố Mí Rế Si Mi La La Si Đố Sol
 Mi Fa Fa Mi Rê Đô Sol Đố Si Mí Rế Si La La

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)