Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sao băng khóc - Huyền Thoại ft. Xuân Hà


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 15 15 15 , 11 16 16 16
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây.
13 14 14 13 12 13
Sa0 rớt xuống trên vai anh.
11 15 15 15 , 11 16 16 16
Người ta khuyên nhau,gặp sa0 băng rơi.
13 14 15 18 17 17
Thì cần điều chi hãy ước.


11 15 15 15 , 11 16 16 16
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây.
13 14 13 12 11 13
Anh đã ước anh gặp em.
11 15 15 15 , 11 16 16 16
Người ta đâu hay,đã bao năm qua.
13 14 15 18 15 15
Ngàn lần anh thấy sao băng.

15 18 17 , 15 18 17
Rồi anh ước,và anh ước.
15 18 17 19 17 18 15
Người ra đi sẽ quay trở về.
19 19 20  19 20 20 15 18
Nhưng sao vì sao em không về đây.
15 18 17 , 15 18 17
Và anh biết,rằng điều ước.
15 18 17 19 22 19 22
Của sao băng sẽ không có đâu.
19 19 19 20 20 20 18 19
Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi.

14 16 15 15 15 15
Ngày hôm ấy em đã nói.
16 16 14 13 14 13 13 12 13
Hãy ước 1 điều lúc sao băng vừa rơi.
14 16 15 15 15 15
Và anh nhớ cũng đã ước.
16 16 14 13 , 14 15 16 13 14
Ước suốt cuộc đời,chỉ có em mà thôi.

14 16 15 15 15 15
Ngày hôm ấy anh đã khóc.
16 16 14 13 14 13 13 12 13
Lúc biết được rằng trái tim em đổi thay.
14 16 15 15 15 15
Và anh cứ thế mỗi tối.
16 16 14 13 , 14 15 16 13 14
Ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao buồn rơi.
15 16 14
Khóc cho ai.

Tabs: Diatonic
5 7 7 7 , 5 -7 -7 -7
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây.
6 -6 -6 6 -5 6
Sa0 rớt xuống trên vai anh.
5 7 7 7 , 5 -7 -7 -7
Người ta khuyên nhau,gặp sa0 băng rơi.
6 -6 7 -8 8 8
Thì cần điều chi hãy ước.

5 7 7 7 , 5 -7 -7 -7
Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây.
6 -6 6 -5 5 6
Anh đã ước anh gặp em.
5 7 7 7 , 5 -7 -7 -7
Người ta đâu hay,đã bao năm qua.
6 -6 7 -8 7 7
Ngàn lần anh thấy sao băng.

7 -8 8 , 7 -8 8
Rồi anh ước,và anh ước.
7 -8 8 9 8 -8 7
Người ra đi sẽ quay trở về.
9 9 -9  9 -9 -9 8 -8
Nhưng sao vì sao em không về đây.
7 -8 8 , 7 -8 8
Và anh biết,rằng điều ước.
7 -8 8 9 -10 9 -10
Của sao băng sẽ không có đâu.
9 9 9 -9 -9 -9 -8 9
Bao sao băng rơi cũng như vậy thôi.

-6 -7 7 7 7 7
Ngày hôm ấy em đã nói.
-7 -7 -6 6 -6 6 6 -5 6
Hãy ước 1 điều lúc sao băng vừa rơi.
-6 -7 7 7 7 7
Và anh nhớ cũng đã ước.
-7 -7 -6 6 , -6 7 -7 6 -6
Ước suốt cuộc đời,chỉ có em mà thôi.

-6 -7 7 7 7 7
Ngày hôm ấy anh đã khóc.
-7 -7 -6 6 -6 6 6 -5 6
Lúc biết được rằng trái tim em đổi thay.
-6 -7 7 7 7 7
Và anh cứ thế mỗi tối.
-7 -7 -6 6 , -6 7 -7 6 -6
Ngóng lên bầu trời nhìn ánh sao buồn rơi.
7 -7 -6
Khóc cho ai.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)