Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Rước đèn tháng tám - Xuân Mai


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

15 13 13 13 15 11 12 13
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
13 15 11 12 13 11 10 9
Em rước đèn đi khắp phố phường
11 12 13 14 11 12 13
Lòng vui sướng với đèn trong tay
13 14 13 12 11 10 9
Em múa ca trong ánh trăng rằm9 11 11 13 9 13 13
Đèn ông sao với đèn cá chép
11 14 14 15 13 18 18
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
15 18 11 10 14 13 13
Em rước đèn này đến cung trăng
9 11 11 13 9 13 13
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
11 14 14 15 13 18 18
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
15 18 11 10 14 13 9
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Tabs: Diatonic
7 6 6 6 7 5 -5 6
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
6 7 5 -5 6 5 -4 4
Em rước đèn đi khắp phố phường
5 -5 6 -6 5 -5 6
Lòng vui sướng với đèn trong tay
6 -6 6 -5 5 -4 4
Em múa ca trong ánh trăng rằm

4 5 5 6 4 6 6
Đèn ông sao với đèn cá chép
5 -6 -6 7 6 -8 -8
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
7 -8 5 -4 -6 6 6
Em rước đèn này đến cung trăng
4 5 5 6 4 6 6
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
5 -6 -6 7 6 -8 -8
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
7 -8 5 -4 -6 6 4

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)