Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Rain and Tears - Demis Roussos


Tabs: Tremolo
11 9 13/15/14 11/13 9/14 9
11 12 11 12 11 13 (12 11 10)
11 9 13/15/14 11/13 9/14 9
11 12 11 12 8 9
10 10 11 6 11 11
10 10 11 6 11 11/10 11 10
11 9 13/15/14 11/11 9/14 9
11 12 11 13 10 11 10 9

Tabs: Diatonic
5 4 6/7/-6 5/6 4/-6 4
5 -5 5 -5 5 6 (-5 5 -4)
5 4 6/7/-6 5/6 4/-6 4
5 -5 5 -5 -3 4
-4 -4 5 -3" 5 5
-4 -4 5 -3" 5 5/-4 5 -4
5 4 6/7/-6 5/6 4/-6 4
5 -5 5 6 -4 5 -4 4

Video Harmonica:

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Mi Đô Sol Đố La Mi Sol Đô La Đô
 Mi Fa Mi Fa Mi Sol Fa Mi Rê
 Mi Đô Sol Đố La Mi Sol Đô La Đô
 Mi Fa Mi Fa Sì Đô
 Rê Rê Mi Là Mi Mi
 Rê Rê Mi Là Mi Mi Rê Mi Rê
 Mi Đô Sol Đố La Mi Mi Đô La Đô
 Mi Fa Mi Sol Rê Mi Rê Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)