Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Only Hope - Mandy Moore


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

14 16 15 16 14 17
18 15 15
14 16 15 16 14 17
18 15 15 16 14 13 12 11 12
14 16 15 16 14 17
18 15 15


14 16 15 16 14 17
18 15 15 16 14 13 12 11 12
14 14 14 17 14 17 13
14 14 14 17 14 14 20
14 14 14b 12 14b 14 20
14 14 14b 12 14b 14 20
14 14 14b 12 14b 14 14
12 13 14 17 17 14

Tabs: Diatonic

-6 -7 7 -7 -6 8
-8 7 7
-6 -7 7 -7 -6 8
-8 7 7 -7 -6 6 -5 5 -5
-6 -7 7 -7 -6 8
-8 7 7
-6 -7 7 -7 -6 8
-8 7 7 -7 -6 6 -5 5 -5
-6 -6 -6 8 -6 8 6
-6 -6 -6 8 -6 -6 -9
-6 -6 -6b -5 -6b -6 -9
-6 -6 -6b -5 -6b -6 -9
-6 -6 -6b -5 -6b -6 -6

-5 6 -6 8 8 -6

Video MusicNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)