Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 10 11 11 11 15 16 15
Bao hẹn thề giờ người đã quên hết
15 15 16 16 14 14 , 13 14 13 10 11
Cất bước quay lưng ra đi , không nói câu tạ từ
11 10 11 11 11 15 16 15
Bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng
15 18 18 18 13 17
Lòng nghe cô dơn lạnh giá
17 17 20 17 18 17 18 15 15
Tôi lê bước chân qua lối yêu ngày nào
15 15 18 15 16 14 15 16 16 16 14 16
Đi trong khói sương ôm nỗi nhớ nơi con tim mồ côi.11 10 11 11 11 15 16 15
Bao mộng mơ ngày nào đã tan vỡ
15 15 16 16 14 14 , 13 13 12 13 14 11
Những lúc đêm đông cô đơn ta nghe lòng đang khóc thầm
11 10 11 11 11 15 16 15
Ôm niềm đau đành lòng với duyên kiếp
15 18 18 15 18 17
Nhìn em bên người yêu mới
17 17 20 17 18 17 18 15 15
Nghe con tìm nhói đau khi thấy em gượng cười
14 15 15 18 15 16 14 14 13 14
Chào tôi sao quá bâng quơ như chưa hề quen.

14 13 12 12 12 14 17 17 17 18 18
Lắng nghe giọt buồn từng đêm đến vỗ giấc con tim
16 14 13 13 11 13 18 18 18 15 15
Khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa
14 16 15 18 15 16 14 15 15 15 18 15
Chỉ còn ta lẻ loi trong màn đên lạnh lùng băng giá...

[ĐK]:

15 18 17 15 16 14 14 20 17 20
Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu
15 16 15 18 13 13 13 17 18 15 18 15 14
Xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời
14 14 14 16 14 13 14 16
Ru bao năm tháng phai màu yêu đấu.

15 18 17 15 16 14 14 20 19 22
Từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ
19 19 20 17 18 17
Nghe mưa mãi rơi ngoài hiên
18 17 20 17 18 15 16 16 15 13 14

Dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ mong.'

Tabs: Diatonic
5 -4 5 5 5 7 -7 7
Bao hẹn thề giờ người đã quên hết
7 7 -7 -7 -6 -6 , 6 -6 6 -4 5
Cất bước quay lưng ra đi , không nói câu tạ từ
5 -4 5 5 5 7 -7 7
Bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng
7 -8 -8 -8 6 8
Lòng nghe cô dơn lạnh giá
8 8 -9 8 -8 8 -8 7 7
Tôi lê bước chân qua lối yêu ngày nào
7 7 -8 7 -7 -6 7 -7 -7 -7 -6 -7
Đi trong khói sương ôm nỗi nhớ nơi con tim mồ côi.

5 -4 5 5 5 7 -7 7
Bao mộng mơ ngày nào đã tan vỡ
7 7 -7 -7 -6 -6 , 6 6 -5 6 -6 5
Những lúc đêm đông cô đơn ta nghe lòng đang khóc thầm
5 -4 5 5 5 7 -7 7
Ôm niềm đau đành lòng với duyên kiếp
7 -8 -8 7 -8 8
Nhìn em bên người yêu mới
8 8 -9 8 -8 8 -8 7 7
Nghe con tìm nhói đau khi thấy em gượng cười
-6 7 7 -8 7 -7 -6 -6 6 -6
Chào tôi sao quá bâng quơ như chưa hề quen.

-6 6 -5 -5 -5 -6 8 8 8 -8 -8
Lắng nghe giọt buồn từng đêm đến vỗ giấc con tim
-7 -6 6 6 5 6 -8 -8 -8 7 7
Khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa
-6 -7 7 -8 7 -7 -6 7 7 7 -8 7
Chỉ còn ta lẻ loi trong màn đên lạnh lùng băng giá...

[ĐK]:

7 -8 8 7 -7 -6 -6 -9 8 -9
Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu
7 -7 7 -8 6 6 6 8 -8 7 -8 7 -6
Xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời
-6 -6 -6 -7 -6 6 -6 -7
Ru bao năm tháng phai màu yêu đấu.

7 -8 8 7 -7 -6 -6 -9 9 -10
Từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ
9 9 -9 8 -8 8
Nghe mưa mãi rơi ngoài hiên
-8 8 -9 8 -8 7 -7 -7 7 6 -6

Dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ mong.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)