Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - No Say Ben (Không Say Bin) || Leg ft. Saint


Tabs: Tremolo
intro 1:
10 10 10 6 10 11 , 11 11 6 9 10
10 12 11 10 9 , 6 6
10b , 10 10 10 10 10 10 11
11 11 11 6 11 10
10 12 11 10 9 , 11 12 11 12

intro 2:
12 12 12 ,12 12 12 14 13 13
12 12 9 10 12 12 12
9 10 12 13 12 13 13 14
12 12 12 12 10 13 12 13 13
12 12 9 10 12 , 11 11 11 11 11 11
11 11 12 10
Chorus:
14 14 14 14 14 14 15 13 13
12 12 9 10 12 12 12
9 10 12 13 12 13 13 14
14 14 14 14 14 14 15 13 13
15 15 18 20 18 15 20 18
Tabs: Diatonic
intro 1
 -4 -4 -4 -3" -4 5 5 5 -3" 4 -4
 -4 -5 5 -4 4 -3" -3"
 -4b -4 -4 -4 -4 -4 -4 5
 5 5 5 -3" 5 -4
 -4 -5 5 -4 4 5 -5 5 -5
intro 2
 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 6 6
 -5 -5 4 -4 -5 -5 -5
 4 -4 -5 6 -5 6 6 -6
 -5 -5 -5 -5 -4 6 -5 6 6
 -5 -5 4 -4 -5 5 5 5 5 5 5
 5 5 -5 -4
Chorus:
 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 6 6
 -5 -5 4 -4 -5 -5 -5
 4 -4 -5 6 -5 6 6 -6
 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 6 6
 7 7 -8 -9 -8 7 -9 -8

Cảm âm bởi  TheHarmonica
Hãy share nếu bạn thấy thích ! :D
 Music:

Sheet Music
Note:
intro 1:
 Rê Rê Rê Là Rê Mi Mi Mi Là Đô Rê
 Rê Fa Mi Rê Đô Là Là
 Rêb Rê Rê Rê Rê Rê Rê Mi
 Mi Mi Mi Là Mi Rê
 Rê Fa Mi Rê Đô Mi Fa Mi Fa
intro 2:
 Fa Fa Fa Fa Fa Fa La Sol Sol
 Fa Fa Đô Rê Fa Fa Fa
 Đô Rê Fa Sol Fa Sol Sol La
 Fa Fa Fa Fa Rê Sol Fa Sol Sol
 Fa Fa Đô Rê Fa Mi Mi Mi Mi Mi Mi
 Mi Mi Fa Rê
Chorus:
 La La La La La La Đố Sol Sol
 Fa Fa Đô Rê Fa Fa Fa
 Đô Rê Fa Sol Fa Sol Sol La
 La La La La La La Đố Sol Sol
 Đố Đố Rế Fá Rế Đố Fá Rế

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)