Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - No Promises - Shayne WardArtist: THG - The Harmonica Group
Tabs: Tremolo

Go :

14 15 , 14 15 15 18 15 16 14 , 11 14 13 9 14 13
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
14 16 15 , 14 15 14 15 15 18 15 16 14 , 11 14 13
Every time , you're near I feel like I’m in heaven, feeling high
15 18 20 17 15 15 , 18
I don’t want to let go, girl.
15 18 20 17 15 15 , 18
I just need you to know girl.15 16 15 16 15 16 15 , 15 18 , 16 14 16 14 16 , 14 16
I don’t wanna run away, baby , you’re the one I need tonight,
15 15 18 16
No promises.
14 16 , 15 16 15 16 15 16 13 , 15 16 15 16 15 18 17 20 ... 20 17 ...
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms ... hah hah...
18 15 15
Here tonight

14 15 , 14 15 15 18 15 16 14 , 11 14 13 9 14 13
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
14 16 15 , 14 15 14 15 15 18 15 16 14 , 11 14 13
Every time , you're near I feel like I’m in heaven, feeling high
15 18 20 17 15 15 , 18
I don’t want to let go, girl.
15 18 20 17 15 15 , 18
I just need you to know girl.

ĐK :

15 16 15 16 15 16 15, 15 18 , 16 14 16 14 16 , 14 16
I don’t wanna run away, baby , you’re the one I need tonight,
15 15 18 16
No promises.
14 16 , 15 16 15 16 15 16 13 , 15 16 15 16 15 18 17 20 ... 20 17 ...
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms ... hah hah...

20 17 15 , 14 20 17 15 , 15 17 17 17 20 17 18 , 14 14 16 15
I don’t want , to run away, I want to stay forever, through Time and Time..
15 16 13 11
No promises

Bridge :

15 16 15 16 15 16 15, 15 16 15 16 15 18 15
I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone
15 15 18 16
No Promises
14 16 , 15 16 15 16 15 16 13 , 11 13 11 14 11 10 10 9
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love
15 18 15 15
No promises

Tabs: Diatonic

Go :

-6 7 , -6 7 7 -8 7 -7 -6 , 5 -6 6 4 -6 6
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
-6 -7 7 , -6 7 -6 7 7 -8 7 -7 -6 , 5 -6 6
Every time , you're near I feel like I’m in heaven, feeling high
7 -8 -9 8 7 7 , -8
I don’t want to let go, girl.
7 -8 -9 8 7 7 , -8
I just need you to know girl.

7 -7 7 -7 7 -7 7 , 7 -8 , -7 -6 -7 -6 -7 , -6 -7
I don’t wanna run away, baby , you’re the one I need tonight,
7 7 -8 -7
No promises.
-6 -7 , 7 -7 7 -7 7 -7 6 , 7 -7 7 -7 7 -8 8 -9 ... -9 8 ...
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms ... hah hah...
-8 7 7
Here tonight

-6 7 , -6 7 7 -8 7 -7 -6 , 5 -6 6 4 -6 6
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
-6 -7 7 , -6 7 -6 7 7 -8 7 -7 -6 , 5 -6 6
Every time , you're near I feel like I’m in heaven, feeling high
7 -8 -9 8 7 7 , -8
I don’t want to let go, girl.
7 -8 -9 8 7 7 , -8
I just need you to know girl.

ĐK :

7 -7 7 -7 7 -7 7, 7 -8 , -7 -6 -7 -6 -7 , -6 -7
I don’t wanna run away, baby , you’re the one I need tonight,
7 7 -8 -7
No promises.
-6 -7 , 7 -7 7 -7 7 -7 6 , 7 -7 7 -7 7 -8 8 -9 ... -9 8 ...
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms ... hah hah...

-9 8 7 , -6 -9 8 7 , 7 8 8 8 -9 8 -8 , -6 -6 -7 7
I don’t want , to run away, I want to stay forever, through Time and Time..
7 -7 6 5
No promises

Bridge :

7 -7 7 -7 7 -7 7, 7 -7 7 -7 7 -8 7
I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone
7 7 -8 -7
No Promises
-6 -7 , 7 -7 7 -7 7 -7 6 , 5 6 5 -6 5 -4 -4 4
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love
7 -8 7 7
No promises

Video Music


Sheet Music
Note:

 La Đố La Đố Đố Mí Đố Si La Mi La Sol Đô La Sol

 La Si Đố La Đố La Đố Đố Mí Đố Si La Mi La Sol

 Đố Mí Fá Rế Đố Đố Mí

 Đố Mí Fá Rế Đố Đố Mí

 Đố Si Đố Si Đố Si Đố Đố Mí Si La Si La Si La Si

 Đố Đố Mí Si

 La Si Đố Si Đố Si Đố Si Sol Đố Si Đố Si Đố Mí Rế Fá Fá Rế

 Mí Đố Đố

 La Đố La Đố Đố Mí Đố Si La Mi La Sol Đô La Sol

 La Si Đố La Đố La Đố Đố Mí Đố Si La Mi La Sol

 Đố Mí Fá Rế Đố Đố Mí

 Đố Mí Fá Rế Đố Đố Mí


 Đố Si Đố Si Đố Si Đố Mí Si La Si La Si La Si

 Đố Đố Mí Si

 La Si Đố Si Đố Si Đố Si Sol Đố Si Đố Si Đố Mí Rế Fá Fá Rế

 Fá Rế Đố La Fá Rế Đố Đố Rế Rế Rế Fá Rế Mí La La Si Đố

 Đố Si Sol Mi


 Đố Si Đố Si Đố Si Đố Si Đố Si Đố Mí Đố

 Đố Đố Mí Si

 La Si Đố Si Đố Si Đố Si Sol Mi Sol Mi La Mi Rê Rê Đô

 Đố Mí Đố Đố

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)