Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người tôi yêu - Cao Trung


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 15 16 17 , 14 14 14 18 15 14
Người tôi yêu đó thật dịu dàng mỗi khi cười.
14 15 15 , 14 15 16 17 12 13 14 16 15 14 15
Nàng yêu tôi , tình yêu thắm thiết và bên tôi khi buồn vui.
14 15 16 17 , 15 15 15 18 15 14
Người tôi yêu hỡi , em có biết khi yêu người.
14 15 15 , 14 15 16 17 11 12 14 16 15 13 12
Là anh đây sẽ yêu mãi mãi chỉ cần anh có em trong đời.


14 15 18 18 15 18 15 14 15
Nhiều khi ta đã có lúc hờn giận nhau.
12 14 13 13 12 13 12 10 14
Và có khi ta cũng chưa hiểu nhau.
14 12 13 14 13 , 12 14 18
Sẽ vượt qua bão giông đầy niềm tin.
18 17 20 20 20 17 18 15 17 18
Cùng bên anh đôi ta bước qua duyên thời gian.

ĐK:

20 17 20 17 18 18 15 18 15 14 15
Em hãy luôn tin rằng anh sẽ mãi ở bên.
20 17 20 17 18 18 15 18 15 14 13
Hứa sẽ yêu em nhiều cùng tháng năm êm đềm.
12 14 13 13 13 12 13 12 10 15 14 14
Chỉ có em thôi mới làm cho anh cảm thấy vui hơn.
18 17 20 20 20 20 17 18 15 17
Người có nhớ khi bên em anh thường nói.
20 17 20 17 18 18 15 18 15 14 15
Anh chỉ có em thôi nên em chớ hoài nghi.
20 17 20 17 18 18 15 18 15 14 13
Dấu biết khi cuộc đời cũng có lúc thăng trầm.
12 14 13 13 13 12 13 12 10 15 14 14
Anh sẽ yêu em có vầng trăng và ngàn sao lung linh.
18 17 20 20 20 20 17 18 15 18

Vì em luôn trong trái tim của đời anh.

Tabs: Diatonic
-6 7 -7 8 , -6 -6 -6 -8 7 -6
Người tôi yêu đó thật dịu dàng mỗi khi cười.
-6 7 7 , -6 7 -7 8 -5 6 -6 -7 7 -6 7
Nàng yêu tôi , tình yêu thắm thiết và bên tôi khi buồn vui.
-6 7 -7 8 , 7 7 7 -8 7 -6
Người tôi yêu hỡi , em có biết khi yêu người.
-6 7 7 , -6 7 -7 8 5 -5 -6 -7 7 6 -5
Là anh đây sẽ yêu mãi mãi chỉ cần anh có em trong đời.

-6 7 -8 -8 7 -8 7 -6 7
Nhiều khi ta đã có lúc hờn giận nhau.
-5 -6 6 6 -5 6 -5 -4 -6
Và có khi ta cũng chưa hiểu nhau.
-6 -5 6 -6 6 , -5 -6 -8
Sẽ vượt qua bão giông đầy niềm tin.
-8 8 -9 -9 -9 8 -8 7 8 -8
Cùng bên anh đôi ta bước qua duyên thời gian.

ĐK:

-9 8 -9 8 -8 -8 7 -8 7 -6 7
Em hãy luôn tin rằng anh sẽ mãi ở bên.
-9 8 -9 8 -8 -8 7 -8 7 -6 6
Hứa sẽ yêu em nhiều cùng tháng năm êm đềm.
-5 -6 6 6 6 -5 6 -5 -4 7 -6 -6
Chỉ có em thôi mới làm cho anh cảm thấy vui hơn.
-8 8 -9 -9 -9 -9 8 -8 7 8
Người có nhớ khi bên em anh thường nói.
-9 8 -9 8 -8 -8 7 -8 7 -6 7
Anh chỉ có em thôi nên em chớ hoài nghi.
-9 8 -9 8 -8 -8 7 -8 7 -6 6
Dấu biết khi cuộc đời cũng có lúc thăng trầm.
-5 -6 6 6 6 -5 6 -5 -4 7 -6 -6
Anh sẽ yêu em có vầng trăng và ngàn sao lung linh.
-8 8 -9 -9 -9 -9 8 -8 7 -8

Vì em luôn trong trái tim của đời anh.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)