Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người ta nói - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
17 14 14 17 18 13 13
Có một người vẫn yêu một người
15 12 12 15 16 15 18 14 13
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
17 14 14 17 18 13 13
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
15 12 12 15 16 15 18 14 13
Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.15 18 17 17 14 17 18
Người ta cứ nói đừng quá yêu
16 15 18 18 13 18 15
Người ta cứ nói đừng quá tin
14 16 15 15 12 12 12 15 16 15 18 14 13
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.

15 18 17 17 14 17 18
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
16 15 18 18 13 18 15
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
14 16 15 15 12 12 15 18 16 15 15 18 15 15
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.

17 14 14 17 18 17 18 13 13
Có một người bước qua biết bao cuộc tình
15 12 12 15 16 15 18 18 14 13
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
17 14 14 17 18 13 13
Đến một ngày bước chân mỏi mệt
15 12 12 15 16 15 18 15 15
Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.

Tabs: Diatonic
8 -6 -6 8 -8 6 6
Có một người vẫn yêu một người
7 -5 -5 7 -7 7 -8 -6 6
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
8 -6 -6 8 -8 6 6
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
7 -5 -5 7 -7 7 -8 -6 6
Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.

7 -8 8 8 -6 8 -8
Người ta cứ nói đừng quá yêu
-7 7 -8 -8 6 -8 7
Người ta cứ nói đừng quá tin
-6 -7 7 7 -5 -5 -5 7 -7 7 -8 -6 6
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.

7 -8 8 8 -6 8 -8
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
-7 7 -8 -8 6 -8 7
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
 -6 -7 7 7 -5 -5 7 -8 -7 7 7 -8 7 7
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.

8 -6 -6 8 -8 8 -8 6 6
Có một người bước qua biết bao cuộc tình
7 -5 -5 7 -7 7 -8 -8 -6 6
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
8 -6 -6 8 -8 6 6
Đến một ngày bước chân mỏi mệt
7 -5 -5 7 -7 7 -8 7 7
Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.

Video MusicNo comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)