Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người Nào Đó - JustaTee


Tabs: Tremolo
intro:
10 9 9 10 11 11 10 9 6
11 10 11 10 10 9 6 , 7
14 14 13 11 12 13 13 12 11 10
Lặp lại đoạn intro
Chorus:

11 13 14 13 14 13 14 13 14 13 11 10 9
6 8 9 10 13 11 11 11 11 12 11 10 9 11 10
11 13 14 13 14 13 14 13 11 10 9
6 8 9 10 13 11 11 11 11 12 13 10 10 11 10 9 8 9 6 6 6

chuyển đoạn: 6 6 6 6 , 6 6 6 7
14 14 13 11 12 13 13 12 11 10

Lặp lại Chorus
Tabs: Diatonic
intro:
 -4 4 4 -4 5 5 -4 4 -3"
 5 -4 5 -4 -4 4 -3n -2
 -6 -6 6 5 -5 6 6 -5 5 -4
Lặp lại đoạn intro
Chorus:
 5 6 -6 6 -6 6 -6 6 -6 6 5 -4 4
 -3" -3 4 -4 6 5 5 5 5 -5 5 -4 4 5 -4
 5 6 -6 6 -6 6 -6 6 5 -4 4
 -3" -3 4 -4 6 5 5 5 5 -5 6 -4 -4 5 -4 4 -3 4 -3" -3" -3"
chuyển đoạn:
 -3" -3" -3" -3" -3" -3" -3" -2
 -6 -6 6 5 -5 6 6 -5 5 -4
Lặp lại Chorus
Cảm âm bởi  TheHarmonica
Hãy share nếu bạn thấy thích ! :D
Video Music:

Sheet Music
Note:
intro:
 Rê Đô Đô Rê Mi Mi Rê Đô Là
 Mi Rê Mi Rê Rê Đô Là Sòl
 La La Sol Mi Fa Sol Sol Fa Mi Rê
Lặp lại đoạn intro
Chorus:
 Mi Sol La Sol La Sol La Sol La Sol Mi Rê Đô
 Là Sì Đô Rê Sol Mi Mi Mi Mi Fa Mi Rê Đô Mi Rê
 Mi Sol La Sol La Sol La Sol Mi Rê Đô
 Là Sì Đô Rê Sol Mi Mi Mi Mi Fa Sol Rê Rê Mi Rê Đô Sì Đô Là Là Là

chuyển đoạn:
 Là Là Là Là Là Là Là Sòl
 La La Sol Mi Fa Sol Sol Fa Mi Rê

Lặp lại Chorus

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)