Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngôi Sao Bay - Đan Trường


Tabs: Tremolo
Intro :
14 16 18 16 14 16 11
14 13 12 10 12 14 13
14 16 15 18 17
16 14 13 ... 14

Go :
11 15 15 15 18 17 16 14 13
Mùi hương lưu ly bay thoáng qua trong chiều
11 13 14 , 16 15 14 13
Để giờ đây , ai luyến lưu nhiều
10 11 12 15 15 , 10 11 12 15 16

Tình yêu xưa đã hết, mùi hương xưa đã phai
16 , 14 16 16 16
Em , giờ đây bên ai?

11 11 15 15 15 , 11 11 16 16 16
Giọt sầu rơi trên mi , để tình ta chia ly
13 14 13 14 12 11
Người đi biết nói câu gì
10 11 10 11 12 , 9 10 9 10 11
Người vội vàng quay bước, để lệ nhòa mi ướt
11 15 16 , 16 15 16 14
Hình bóng xưa , nay đã xa mờ.

ĐK:
13 13 13 15 18 17 , 13 13 13 15 18 18
Một người ngồi đây tiếc nuối, một người vội quay lưng đi
11 11 11 15 15 15 , 16 15 14 16
Lệ nhòa dần trên đôi mi, khúc hát biệt ly
14 14 13 14 15 14 , 13 14 13 14 13 11
Sao em đành quay bước mau, quên hết ân ái hôm nào
14 14 13 14 16 15 15 15 15 14 18
Quên đi ngàn lời yêu thương cho nhau vậy sao?

13 13 13 15 18 17 , 13 13 13 15 18 18
Giờ người về nơi chốn ấy, bỏ mặc mình tôi nơi đây
11 11 11 15 15 15 , 16 15 14 16
Nghẹn ngào nhìn ngôi sao bay, vương vấn người đi
14 14 13 14 15 14 , 13 14 13 14 13 11
Mi cay rồi em có hay anh vẫn đứng mãi nơi này
14 14 13 14 16 15 15 15 15 14 18 , 14 15 18 15
Trông theo một ngôi sao bay, nay xa tầm tay, về nơi rất xa...

Tabs: Diatonic
Intro:
 -6 -7 -8 -7 -6 -7 5
 -6 6 -5 -4 -5 -6 6
 -6 -7 7 -8 8
 -7 -6 6 -6
Go:
 5 7 7 7 -8 8 -7 -6 6
 5 6 -6 -7 7 -6 6
 -4 5 -5 7 7 -4 5 -5 7 -7
 -7 -6 -7 -7 -7

 5 5 7 7 7 5 5 -7 -7 -7
 6 -6 6 -6 -5 5
 -4 5 -4 5 -5 4 -4 4 -4 5
 5 7 -7 -7 7 -7 -6
Đk:
 6 6 6 7 -8 8 6 6 6 7 -8 -8
 5 5 5 7 7 7 -7 7 -6 -7
 -6 -6 6 -6 7 -6 6 -6 6 -6 6 5
 -6 -6 6 -6 -7 7 7 7 7 -6 -8

 6 6 6 7 -8 8 6 6 6 7 -8 -8
 5 5 5 7 7 7 -7 7 -6 -7
 -6 -6 6 -6 7 -6 6 -6 6 -6 6 5
 -6 -6 6 -6 -7 7 7 7 7 -6 -8 -6 7 -8 7

Video Music:


Sheet Music

Note:
Intro:
 La Si Rế Si La Si Mi
 La Sol Fa Rê Fa La Sol
 La Si Đố Rế Mí
 Si La Sol La
Go:
 Mi Đố Đố Đố Rế Mí Si La Sol
 Mi Sol La Si Đố La Sol
 Rê Mi Fa Đố Đố Rê Mi Fa Đố Si
 Si La Si Si Si

 Mi Mi Đố Đố Đố Mi Mi Si Si Si
 Sol La Sol La Fa Mi
 Rê Mi Rê Mi Fa Đô Rê Đô Rê Mi
 Mi Đố Si Si Đố Si La
Đk:
 Sol Sol Sol Đố Rế Mí Sol Sol Sol Đố Rế Rế
 Mi Mi Mi Đố Đố Đố Si Đố La Si
 La La Sol La Đố La Sol La Sol La Sol Mi
 La La Sol La Si Đố Đố Đố Đố La Rế

 Sol Sol Sol Đố Rế Mí Sol Sol Sol Đố Rế Rế
 Mi Mi Mi Đố Đố Đố Si Đố La Si
 La La Sol La Đố La Sol La Sol La Sol Mi
 La La Sol La Si Đố Đố Đố Đố La Rế La Đố Rế Đố

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)