Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngày không em - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

11 10 11 13 14 11 13
Một ngày dài khi vắng hình dung
13 13 14 15 15 15 18 17 13 14
Của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu
13 14 14 14 13 14 15 18 15 18 17 18 15
Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm may rối sao với trăng đêm
14 15 15 14 18
Ngày ôi sao dài hơn.


17 18 17 17 17 14 15
Khi còn em chẳng có ngày đêm
14 13 17 17 17 14 16 15
Một ngày ngắn thấm thoát thật quá nhanh
14 15 18 18 18 17 14 , 13 14 15 18 17 14 13
Ngày hôm nay trôi wa rất dài , vì tình hôm qua đã ko còn.

11 10 11 13 14 11 13
Tình của mình nuôi sống ngày đêm
13 13 14 15 15 15 18 17 13 14
một ngày trôi qua như đang chưa bắt đầu yêu
13 14 14 14 13 14 15 18 15 18 17 18 15
Khi tình tôi không sao đẹp bằng ước mơ về hạnh phúc của người,
14 15 15 14 18
thì thôi em về nhé.

17 18 17 17 17 14 15
Em là lẽ sống của đời anh
14 13 17 17 17 14 16 15
Khi vừa đến đã thắp sáng đời tối tăm
14 15 18 18 18 17 14 , 13 14 15 18 18 15 17 18 15
Tình của anh chưa trao hết đến nàng , để trả nợ em cho trọn nghĩa ân tình.

15 18 17 17 17 18 17 19 22 17
Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
17 18 15 18 17 19 18 18 17 18 15 14
Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần
14 14 14 13 14 15 17 17 17 18 17 13
Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về
14 13 14 15 18 17 18 15 18
Khi thời gian anh đây sống vui cùng em.

15 18 17 17 17 18 17 19 22 17
Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
17 18 15 18 17 19 18 18 17 18 15 14
Hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày
14 14 14 13 14 15 17 17 17 18 17 13 13 13 17 18 ... 13 14 15

em ơi em vì sao em đến để phút cuối chỉ còn lại mỗi anh... Tự quên em

Tabs: Diatonic

5 -4 5 6 -6 5 6
Một ngày dài khi vắng hình dung
6 6 -6 7 7 7 -8 8 6 -6
Của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu
6 -6 -6 -6 6 -6 7 -8 7 -8 8 -8 7
Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm may rối sao với trăng đêm
-6 7 7 -6 -8
Ngày ôi sao dài hơn.

8 -8 8 8 8 -6 7
Khi còn em chẳng có ngày đêm
-6 6 8 8 8 -6 -7 7
Một ngày ngắn thấm thoát thật quá nhanh
-6 7 -8 -8 -8 8 -6 , 6 -6 7 -8 8 -6 6
Ngày hôm nay trôi wa rất dài , vì tình hôm qua đã ko còn.

5 -4 5 6 -6 5 6
Tình của mình nuôi sống ngày đêm
6 6 -6 7 7 7 -8 8 6 -6
một ngày trôi qua như đang chưa bắt đầu yêu
6 -6 -6 -6 6 -6 7 -8 7 -8 8 -8 7
Khi tình tôi không sao đẹp bằng ước mơ về hạnh phúc của người,
-6 7 7 -6 -8
thì thôi em về nhé.

8 -8 8 8 8 -6 7
Em là lẽ sống của đời anh
-6 6 8 8 8 -6 -7 7
Khi vừa đến đã thắp sáng đời tối tăm
-6 7 -8 -8 -8 8 -6 , 6 -6 7 -8 -8 7 8 -8 7
Tình của anh chưa trao hết đến nàng , để trả nợ em cho trọn nghĩa ân tình.

7 -8 8 8 8 -8 8 9 -10 8
Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
8 -8 7 -8 8 9 -8 -8 8 -8 7 -6
Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần
-6 -6 -6 6 -6 7 8 8 8 -8 8 6
Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về
-6 6 -6 7 -8 8 -8 7 -8
Khi thời gian anh đây sống vui cùng em.

7 -8 8 8 8 -8 8 9 -10 8
Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
8 -8 7 -8 8 9 -8 -8 8 -8 7 -6
Hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày
-6 -6 -6 6 -6 7 8 8 8 -8 8 6 6 6 8 -8 ... 6 -6 7

em ơi em vì sao em đến để phút cuối chỉ còn lại mỗi anh... Tự quên em

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)