Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ngày ấy bạn và tôi - LynkLeeSoạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

13 18 15 18 15 18 11 13
Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ
13 18 15 18 15 18 19 18 15
Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ
13 18 18 19 17 17 18 15 15
Và khi tôi cách xa tháng năm học trò
13 18 , 15 18 17 19 ... 18
Còn nhớ , ngày chia tay ấy ... Buồn!13 18 15 18 15 18 11 13
Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm
13 18 15 18 15 18 19 18 15
Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa
13 18 18 19 17 17 18 15 15
Và hôm nay chúng ta đã quay trở về
13 18 , 15 18 18 17 19
Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói


16 15 18 17 19
Rằng lòng tôi vẫn nhớ
17 17 17 19 17 22 19 17 18 15
Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn
15 15 18 17 19
Trở lại nơi chốn ấy
18 17 20 18 , 18 17 20 19
Từng năm tháng chợt , hiện trong ký ức


12 13 14 15 15 14 13 , 15 16 15 16 15 14 13
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời
15 20 17 20 17 20 18 15 20 14
Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng
13 15 16 15 , 16 13 16 14 13 14
Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

12 13 14 15 15 14 13 , 15 16 15 16 15 18 17
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy
20 17 20 18 15 15 14
Bao bạn thân khi xưa bên nhau
15 18 15 18 15 18
Giờ đây còn lại mình ta
20 20 20 19 20
Trong nỗi nhớ thiết tha

Bridge :

18 , 18 , 17 18 15
Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?
13 14 13 14 15 14 15 18
Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp
15 14 15 18
Giờ tìm nơi đâu?
14 16 15 , 15 15 14 15 15 , 14 15 18
Còn lại đây . chút nắng hồng ngây ngô, bằng lăng tím

16 14 13 13 11 13 14
Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu
16 16 16 15 16 13
Ta vui chơi dưới sân trường
15 14 15 18 18 17 15
Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi
18 20 20 ... 19 20

Bạn thân ơi...Chớ quên

Tabs: Diatonic
Go :

6 -8 7 -8 7 -8 5 6
Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ
6 -8 7 -8 7 -8 9 -8 7
Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ
6 -8 -8 9 8 8 -8 7 7
Và khi tôi cách xa tháng năm học trò
6 -8 , 7 -8 8 9 ... -8
Còn nhớ , ngày chia tay ấy ... Buồn!


6 -8 7 -8 7 -8 5 6
Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm
6 -8 7 -8 7 -8 9 -8 7
Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa
6 -8 -8 9 8 8 -8 7 7
Và hôm nay chúng ta đã quay trở về
6 -8 , 7 -8 -8 8 9
Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói


-7 7 -8 8 9
Rằng lòng tôi vẫn nhớ
8 8 8 9 8 -10 9 8 -8 7
Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn
7 7 -8 8 9
Trở lại nơi chốn ấy
-8 8 -9 -8 , -8 8 -9 9
Từng năm tháng chợt , hiện trong ký ức


-5 6 -6 7 7 -6 6 , 7 -7 7 -7 7 -6 6
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời
7 -9 8 -9 8 -9 -8 7 -9 -6
Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng
6 7 -7 7 , -7 6 -7 -6 6 -6
Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

-5 6 -6 7 7 -6 6 , 7 -7 7 -7 7 -8 8
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy
-9 8 -9 -8 7 7 -6
Bao bạn thân khi xưa bên nhau
7 -8 7 -8 7 -8
Giờ đây còn lại mình ta
-9 -9 -9 9 -9
Trong nỗi nhớ thiết tha

Bridge :

-8 , -8 , 8 -8 7
Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?
6 -6 6 -6 7 -6 7 -8
Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp
7 -6 7 -8
Giờ tìm nơi đâu?
-6 -7 7 , 7 7 -6 7 7 , -6 7 -8
Còn lại đây . chút nắng hồng ngây ngô, bằng lăng tím

-7 -6 6 6 5 6 -6
Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu
-7 -7 -7 7 -7 6
Ta vui chơi dưới sân trường
7 -6 7 -8 -8 8 7
Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi
-8 -9 -9 ... 9 -9
Bạn thân ơi...Chớ quên

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)