Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mưa đêm - B.O.M


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

7 7 13 11 (10) , 7 7 13 11
Một mình dưới mưa, ngồi buồn nhớ em
12 12 11 9 11 10 10 10
Nhớ đến bao ngày tháng ta bên nhau
6 6 11 10 9 9 6 6 11 10
Và thầm ước mong sao bao đêm được có em


7 7 13 11 (10) , 7 7 13 11
Giờ người đã xa… để lại tiếng mưa
12 12 11 9 11 10 10 10
Với nước mắt bao đêm thầm giấu trong tim
6 6 11 10 10 9 6 6 11 10
Để lòng mãi mang bao yêu thương hoài chờ mong

7 7 7 6 9 11 , 7 7 7 6 9 10
Và ngày đêm thương nhớ, và tình này dành trao em
10 11 10 10 9 9 9 9 13 10 11
Mưa hỡi mưa ơi sao mưa mang em mãi về đâu
11 11 10 10 9 9 9 10 9
Nước mắt trong đêm nghe sao như tiếng mưa
14 13 11 10 9 ... 6 6 11 10 9 9 6 6 11 10
Nhớ em thật nhiều..và lòng mãi mong sao bao đêm được có em

7 7 7 6 9 11 , 7 7 7 6 9 10
Và ngày đêm thương nhớ, rồi tình này dành trao em
10 11 10 10 9 9 9 9 13 10 11
Bao giấc mơ qua trong đêm mang em sẽ về đây
11 11 10 10 9 9 9 10 9
Ấm áp yêu thương trong anh khi có em
14 13 11 10 9 ... 6 11 10 10 9 9 6 10 9

Ngất ngây trái tim này ... dù những con mơ đêm mưa chợt vội tan

Tabs: Diatonic

3 3 6 5 (-4) , 3 3 6 5
Một mình dưới mưa, ngồi buồn nhớ em
-5 -5 5 4 5 -4 -4 -4
Nhớ đến bao ngày tháng ta bên nhau
-2 -2 5 -4 4 4 -2 -2 5 -4
Và thầm ước mong sao bao đêm được có em

3 3 6 5 (-4) , 3 3 6 5
Giờ người đã xa… để lại tiếng mưa
-5 -5 5 4 5 -4 -4 -4
Với nước mắt bao đêm thầm giấu trong tim
-2 -2 5 -4 -4 4 -2 -2 5 -4
Để lòng mãi mang bao yêu thương hoài chờ mong

3 3 3 -2 4 5 , 3 3 3 -2 4 -4
Và ngày đêm thương nhớ, và tình này dành trao em
-4 5 -4 -4 4 4 4 4 6 -4 5
Mưa hỡi mưa ơi sao mưa mang em mãi về đâu
5 5 -4 -4 4 4 4 -4 4
Nước mắt trong đêm nghe sao như tiếng mưa
-6 6 5 -4 4 ... -2 -2 5 -4 4 4 -2 -2 5 -4
Nhớ em thật nhiều..và lòng mãi mong sao bao đêm được có em

3 3 3 -2 4 5 , 3 3 3 -2 4 -4
Và ngày đêm thương nhớ, rồi tình này dành trao em
-4 5 -4 -4 4 4 4 4 6 -4 5
Bao giấc mơ qua trong đêm mang em sẽ về đây
5 5 -4 -4 4 4 4 -4 4
Ấm áp yêu thương trong anh khi có em
-6 6 5 -4 4 ... -2 5 -4 -4 4 4 -2 -4 4

Ngất ngây trái tim này ... dù những con mơ đêm mưa chợt vội tan

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)