Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Một đời người , một rừng cây - Quang Dũng


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

14 16 13 13 13 13
Khi nghĩ về một đời người
14 11 16 13 13 14
Tôi thường nhớ về rừng cây.
17 20 16 16 16 17
Khi nghĩ về một rừng cây
18 16 15 14 14 14 14

Tôi thường nhớ về nhiều người,
13 15 16 14 16 11
Trẻ trung như cụm hoa hồng,
11 14 14 13 14 10
Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
10 14 , 14 13 14 11
Chiều hôm khi gió về !

14 16 13 13 13 13
Cây đã mọc từ thuở nào
14 11 16 13 13 14
Trên đồi núi thật cằn khô,
17 20 16 16 17
Cây có hiểu vì sao
18 16 15 14 14 14
Chim thường kéo về làm tổ
13 15 16 14 16 11
Và em như cụm lan mọc
11 14 14 13 14 10 , 11 14
Từ những cành cổ thụ , già kia !

ĐK :

13 15 18 17 16 16 16 17
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
20 18 18 17 18 16 17
Sống gần nhau thân mới thẳng
15 14 16 14 16 11 16
Có một cây là có rừng
11 11 16 14 13  , 13 14 18 16 14

Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !

Tabs: Diatonic
Go :

-6 -7 6 6 6 6
Khi nghĩ về một đời người
-6 5 -7 6 6 -6
Tôi thường nhớ về rừng cây.
8 -9 -7 -7 -7 8
Khi nghĩ về một rừng cây
-8 -7 7 -6 -6 -6 -6
Tôi thường nhớ về nhiều người,
6 7 -7 -6 -7 5
Trẻ trung như cụm hoa hồng,
5 -6 -6 6 -6 -4
Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
-4 -6 , -6 6 -6 5
Chiều hôm khi gió về !

-6 -7 6 6 6 6
Cây đã mọc từ thuở nào
-6 5 -7 6 6 -6
Trên đồi núi thật cằn khô,
8 -9 -7 -7 8
Cây có hiểu vì sao
-8 -7 7 -6 -6 -6
Chim thường kéo về làm tổ
6 7 -7 -6 -7 5
Và em như cụm lan mọc
5 -6 -6 6 -6 -4 , 5 -6
Từ những cành cổ thụ , già kia !

ĐK :

6 7 -8 8 -7 -7 -7 8
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
-9 -8 -8 8 -8 -7 8
Sống gần nhau thân mới thẳng
7 -6 -7 -6 -7 5 -7
Có một cây là có rừng
5 5 -7 -6 6  , 6 -6 -8 -7 -6
Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !

Video Music


Note :

 La Si Sol Sol Sol Sol

 La Mi Si Sol Sol La

 Rế Fá Si Si Si Rế

 Mí Si Đố La La La La

 Sol Đố Si La Si Mi

 Mi La La Sol La Rê

 Rê La La Sol La Mi

 La Si Sol Sol Sol Sol

 La Mi Si Sol Sol La

 Rế Fá Si Si Rế

 Mí Si Đố La La La

 Sol Đố Si La Si Mi

 Mi La La Sol La Rê Mi La


 Sol Đố Mí Rế Si Si Si Rế

 Fá Mí Mí Rế Mí Si Rế

 Đố La Si La Si Mi Si

 Mi Mi Si La Sol Sol La Mí Si La


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)