Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Làm sao để tốt cho cả hai - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

7 13 13 10 9 10 11 13
Đừng nói với em rằng anh nay đã
10 9 10 11 10 8 9
Không còn yêu em như ngày xưa.
9 10 11 11
Lời anh đã hứa.


10 10 11 10 8 8 9
Em ơi, trách anh mà làm chi
6 14 13 13 14 11
Vì biết anh không muốn đâu.
11 11 11 6 9 9 9 11 10 9 10
Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh.

7 6 13 13 10 9 10 11
Giờ anh nói chính anh lại không muốn
13 13 10 9 10 11
Chẳng lẽ em lại muốn thế
11 15 15 16 14 11 13
Anh đổ lỗi cho em vậy sao?!

14 14 14 11 11
Đổ lỗi để làm gì?
14 13 11 10 9 9 6 9 10
Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên.
10 11 10 9
Em hiểu không em?

9 8 6 6 6 6 14 13 14 14 13
Hiểu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau.
13 12 11 12 12 11 12 (11 10)
Giá như ngày xưa ta đừng quen
14 13 11 14 13
Biết đâu sẽ tốt hơn...

13 14 15 15 18 15 , 13 14 15 15 18 15
Giờ em đang đau rất đau, mà anh nỡ nói thế sao!!!
13 14 15 18 15 14 13 14 11 13
Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn.
9 10 13 13 14 13 13 15 15 13 14
Giờ anh đây cũng rất đau, không biết fải làm sao.
13 14 15 14 17 18 15 18
Làm sao đây để tốt cho cả hai...

17 18 15 15 15 18 15
Giá như ta không quen biết nhau
13 14 15 15 18 15 , 13 14 15 18 15 14 13 14 11 13
Dù cô đơn vẫn đã sao thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu.
9 9 9 15 14
Một lần này nữa thôi.
16 11 16 18 15
Xong rồi em hãy đi.
13 14 15 14 15 , 15 17 18 15 18 17 18 15

Kể từ nay về sau, anh chắc không fiền em nữa đâu...

Tabs: Diatonic

3 6 6 -4 4 -4 5 6
Đừng nói với em rằng anh nay đã
-4 4 -4 5 -4 -3 4
Không còn yêu em như ngày xưa.
4 -4 5 5
Lời anh đã hứa.

-4 -4 5 -4 -3 -3 4
Em ơi, trách anh mà làm chi
-2 -6 6 6 -6 5
Vì biết anh không muốn đâu.
5 5 5 -2 4 4 4 5 -4 4 -4
Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh.

3 -2 6 6 -4 4 -4 5
Giờ anh nói chính anh lại không muốn
6 6 -4 4 -4 5
Chẳng lẽ em lại muốn thế
5 7 7 -7 -6 5 6
Anh đổ lỗi cho em vậy sao?!

-6 -6 -6 5 5
Đổ lỗi để làm gì?
-6 6 5 -4 4 4 -2 4 -4
Cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên.
-4 5 -4 4
Em hiểu không em?

4 -3 -2 -2 -2 -2 -6 6 -6 -6 6
Hiểu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau.
6 -5 5 -5 -5 5 -5 (5 -4)
Giá như ngày xưa ta đừng quen
-6 6 5 -6 6
Biết đâu sẽ tốt hơn...

6 -6 7 7 -8 7 , 6 -6 7 7 -8 7
Giờ em đang đau rất đau, mà anh nỡ nói thế sao!!!
6 -6 7 -8 7 -6 6 -6 5 6
Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn.
4 -4 6 6 -6 6 6 7 7 6 -6
Giờ anh đây cũng rất đau, không biết fải làm sao.
6 -6 7 -6 8 -8 7 -8
Làm sao đây để tốt cho cả hai...

8 -8 7 7 7 -8 7
Giá như ta không quen biết nhau
6 -6 7 7 -8 7 , 6 -6 7 -8 7 -6 6 -6 5 6
Dù cô đơn vẫn đã sao thì giờ đây chắc ta sẽ không thế này đâu.
4 4 4 7 -6
Một lần này nữa thôi.
-7 5 -7 -8 7
Xong rồi em hãy đi.
6 -6 7 -6 7 , 7 8 -8 7 -8 8 -8 7

Kể từ nay về sau, anh chắc không fiền em nữa đâu...

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)