Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Kỷ niệm bỏ quên - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

11 11 11 10 11 12 12 12
Yêu nhau đi để rồi mai chia ly
10 10 13 13 13 10 12 11
Dù là trong cơn đau còn có nhau
15 15 15 16 15 18 18 18
Nước mắt lắng đọng vành môi em thơ ngây
15 16 16 14 13 12 11
Tóc em bay ướt đôi vai gầy11 11 11 10 11 12 12 12
Chơi vơi trong từng nụ hôn cho nhau
10 10 13 13 13 10 12 11
Dù còn trong bao lâu rồi mất nhau
15 15 15 16 15 18 18 18
Tiếc nhớ mấy ngọt ngào hương da quen
15 16 16 10 11 14
Chiếc hôn xưa giờ còn đâu

11 14 14 12 14 14 16 16
Đường bay mịt mùng giăng mây
16 18 15 15 11 11 11 10 11
Người đã ra đi bỏ một người ở lại
11 14 14 12 14 14 16 16
Đường bay nghìn trùng xa nhau
13 13 13 , 13 13 14

Giờ chỉ còn lại niềm đau

Tabs: Diatonic

5 5 5 -4 5 -5 -5 -5
Yêu nhau đi để rồi mai chia ly
-4 -4 6 6 6 -4 -5 5
Dù là trong cơn đau còn có nhau
7 7 7 -7 7 -8 -8 -8
Nước mắt lắng đọng vành môi em thơ ngây
7 -7 -7 -6 6 -5 5
Tóc em bay ướt đôi vai gầy

5 5 5 -4 5 -5 -5 -5
Chơi vơi trong từng nụ hôn cho nhau
-4 -4 6 6 6 -4 -5 5
Dù còn trong bao lâu rồi mất nhau
7 7 7 -7 7 -8 -8 -8
Tiếc nhớ mấy ngọt ngào hương da quen
7 -7 -7 -4 5 -6
Chiếc hôn xưa giờ còn đâu

5 -6 -6 -5 -6 -6 -7 -7
Đường bay mịt mùng giăng mây
-7 -8 7 7 5 5 5 -4 5
Người đã ra đi bỏ một người ở lại
5 -6 -6 -5 -6 -6 -7 -7
Đường bay nghìn trùng xa nhau
6 6 6 , 6 6 -6

Giờ chỉ còn lại niềm đau

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)