Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Kiếp Đỏ Đen - Duy Mạnh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Intro :

14 15 18 14 , 13 14 15 14 13
12 10 12 13 14 11
14 15 18 14 , 13 14 15 14 13
15 18 16 14 13 16Go :

6 11 11 10 11 , 10 11 10 9 10
Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi.
9 6 10 10 11 8
Đầu bạc răng long phũ phàng.
6 11 11 10 11 10 11 14 13 14
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết.
13 13 14 13 11 10 11
Tay không trắng tay lại về không.

6 11 11 10 11 , 10 11 10 9 10
Đời phiêu lưu là thế , không biết đâu ngày mai,
9 , 6 9 10 11 8
nên , giờ đây mới đắng cay
6 11 11 10 11 10 11 14 , 13 14
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy
14 16 14 13 13 11 14
thân xác hoang tàn không nhận ra.

ĐK :

14 14 14 13 14 , 13 13 13 11 13
Ta mang bao tội lỗi , nên thân ta giờ đây,
14 14 13 11 , 11 10 11
kiếp sống không nhà, không người thân.
14 14 14 13 14 , 11 16 16 16 14 16
Ta mang bao tôi lỗi, người ơi ta đâu còn chi
15 18 15 14 14 13 14

xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen

Tabs: Diatonic
Intro :

-6 7 -8 -6 , 6 -6 7 -6 6
-5 -4 -5 6 -6 5
-6 7 -8 -6 , 6 -6 7 -6 6
7 -8 -7 -6 6 -7

Go :

-2 5 5 -4 5 , -4 5 -4 4 -4
Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi.
4 -2 -4 -4 5 -3
Đầu bạc răng long phũ phàng.
-2 5 5 -4 5 -4 5 -6 6 -6
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết.
6 6 -6 6 5 -4 5
Tay không trắng tay lại về không.

-2 5 5 -4 5 , -4 5 -4 4 -4
Đời phiêu lưu là thế , không biết đâu ngày mai,
4 , -2 4 -4 5 -3
nên , giờ đây mới đắng cay
-2 5 5 -4 5 -4 5 -6 , 6 -6
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy
-6 -7 -6 6 6 5 -6
thân xác hoang tàn không nhận ra.

ĐK :

-6 -6 -6 6 -6 , 6 6 6 5 6
Ta mang bao tội lỗi , nên thân ta giờ đây,
-6 -6 6 5 , 5 -4 5
kiếp sống không nhà, không người thân.
-6 -6 -6 6 -6 , 5 -7 -7 -7 -6 -7
Ta mang bao tôi lỗi, người ơi ta đâu còn chi
7 -8 7 -6 -6 6 -6

xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:
Intro :

 La Đố Mí La , Sol La Đố La Sol
 Fa Rê Fa Sol La Mi
 La Đố Mí La , Sol La Đố La Sol
 Đố Mí Si La Sol Si

Go :

 Sòl Mi Mi Rê Mi , Rê Mi Rê Đô Rê
Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi.
 Đô Sòl Rê Rê Mi Sì
Đầu bạc răng long phũ phàng.
 Sòl Mi Mi Rê Mi Rê Mi La Sol La
Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết.
 Sol Sol La Sol Mi Rê Mi
Tay không trắng tay lại về không.

 Sòl Mi Mi Rê Mi , Rê Mi Rê Đô Rê
Đời phiêu lưu là thế , không biết đâu ngày mai,
 Đô , Sòl Đô Rê Mi Sì
nên , giờ đây mới đắng cay
 Sòl Mi Mi Rê Mi Rê Mi La , Sol La
Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó , mới thấy
 La Si La Sol Sol Mi La
thân xác hoang tàn không nhận ra.

ĐK :

 La La La Sol La , Sol Sol Sol Mi Sol
Ta mang bao tội lỗi , nên thân ta giờ đây,
 La La Sol Mi , Mi Rê Mi
kiếp sống không nhà, không người thân.
 La La La Sol La , Mi Si Si Si La Si
Ta mang bao tôi lỗi, người ơi ta đâu còn chi
 Đố Mí Đố La La Sol La

xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)