Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khi người lớn cô đơn - Phạm Hồng Phước


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Chỉnh sửa & bổ sung : Để Mai Tính
Tabs: Tremolo
11 15 15 15 16
Thành phố bé thế thôi
16 16 16 15 14
Mà tìm hoài chẳng được
14 14 16 15 15 16 14 16 14 11
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người


11 15 15 15 15 16
Thành phố bé đến thế thôi
16 16 15 18 17
Mà tìm hoài không thấy
17 17 17 17 18 18 16 14
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.
11 15 15 15 16
Chiều đứng giữa ngã tư
16 16 15 18 14
Nhìn dòng xe tấp nập
14 14 16 15 15 16 14 16 14 11
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
11 15 15 15 16
Nào nhắm mắt chút thôi
16 16 15 18 17
Mặt trời đang không hát
17 17 17 17 18 14 16 17
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như

18 17 20 20 20 20 17 18 17 18 15.
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu.
18 17 20 20 20 20 19 16 17
Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
17 22 22 17 18
Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)
16 15 18 18 17 15
Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)
14 15 15 18 17 20 17
Trạm xe dừng không ai đón đưa
14 15 17 17 17 19 18 17 18 15
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
14 15 17 17 17 17 17 19 18 17
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
17 22 22 17 18
Rồi có những đêm mưa
16 15 18 18 17 15
Nằm nghe câu ca rất xưa
14 15 15 15 18 15 16 13 14 (19 17 22)
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)

Tabs: Diatonic
 5 7 7 7 -7
 Thành phố bé thế thôi
 -7 -7 -7 7 -6
 Mà tìm hoài chẳng được
 -6 -6 -7 7 7 -7 -6 -7 -6 5
 Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
 5 7 7 7 7 -7
 Thành phố bé đến thế thôi
 -7 -7 7 -8 8
 Mà tìm hoài không thấy
 8 8 8 8 -8 -8 -7 -6
 Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.
 5 7 7 7 -7
 Chiều đứng giữa ngã tư
 -7 -7 7 -8 -6
 Nhìn dòng xe tấp nập
 -6 -6 -7 7 7 -7 -6 -7 -6 5
 Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
 5 7 7 7 -7
 Nào nhắm mắt chút thôi
 -7 -7 7 -8 8
 Mặt trời đang không hát
 8 8 8 8 -8 -6 -7 8
 Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
 -8 8 -9 -9 -9 -9 8 -8 8 -8 15.
 Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu.
 -8 8 -9 -9 -9 -9 9 -7 8
 Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
 8 -10 -10 8 -8
 Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)
 -7 7 -8 -8 8 7
 Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)
 -6 7 7 -8 8 -9 8
 Trạm xe dừng không ai đón đưa
 -6 7 8 8 8 9 -8 8 -8 7
 Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
 -6 7 8 8 8 8 8 9 -8 8
 Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
 8 -10 -10 8 -8
 Rồi có những đêm mưa
 -7 7 -8 -8 8 7
 Nằm nghe câu ca rất xưa
 -6 7 7 7 -8 7 -7 6 -6 (19 8 22)
 Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)

Video Music

Note:

 Mi Si Si Si La

 Mi Mi Mi Sol Sì

 Mi Mi Sol Mi La Sol La La Sol Sì

 Mi Si Si Si Si La

 Mi Mi Mi La Si

 Si Si Si Si La Sol Sì Sì

 Mi Si Si Si La

 Mi Mi Sol La Sì

 Mi Mi Sol La La Sol Mi La Sol Sì

 Mi Si Si Si La

 La La Đố Mí Rế

 Rế Rế Rế Rế Mí Sol La La

 La Si Đố Đố Đố Đố Si La Si La Sol La Si Đố Đố Đố Đố Mí Mí La Si

 Đố Sól Sól Rế Mí

 Đố Mí Mí Mí Rế Đố

 La Mí Đố Mí Mí Fá Rế


 Rế Rế Rế Sól Mí Rế Mí Đố

 La Si Đố Mí Mí Sól Mí Rế

 Đố Sól Sól Rế Mí

 Đố Mí Mí Rế Đố

 La Si Đố Mí Đố Si La La

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)