Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - I Knew You Were Trouble - Taylor Swift - Full Version


Tabs: Tremolo
Go :
17 18 15 16 13
Once upon a time
13 17 18 15 16 13
a few mistakes ago,
17 18 15 16 13
I was in your sights,
13 17 18 15 16 13
you got me alone.
15 17 18 15 16 15
You found me.
15 17 18 15 16 15
Found me.
15 17 18 15 16 15 15 15 15 15 15
Found me-e-e-e-e-e.

17 18 15 16 13
I guess you didn-'t care
13 17 18 15 16 13
and I guess I liked that.
13 17 18 15 16 13
And when I fell hard
13 17 18 15 16 13
you took a step back.
13 17 18 15 16 15
Without me.
17 18 15 16 15
Without me.
15 17 18 15 16 15 15 15 15 15 15
Without me-e-e-e-e-e.

13 13 18 17 18 15 13
And he's long gone when he's
13 13 18 17 18 15 13
next to me.
13 13 18 17 18 15 14
And I realize the blame
14 14 18 17 18 16 15
is on me.

ĐK :
14 14 17 14 17 14 14 14 13 14 15 16
Cause I knew you were trouble when you walked in.
15 18 17 19 18 17
So shame on me now.
14 17 14 17 14 14 14 13 14 15 16
Flew me to places I've never been.
13 15 18 17 19 18 17
Til you put me down, oh.
14 17 14 17 14 14 14 14 14 15 16
I knew you were trouble when you walked in.
15 18 17 19 18 17
So shame on me now.
14 17 14 17 14 14 14 14 14 15 16
Flew me to places I've never been.
15 18 17 18 15 18 17 18 15 18 15 14
Now I'm lying on the cold hard ground.
22 , 19 , 18 , 18 15 , 18 15 , 18 15 14
Oh , oh , oh ,trouble, trouble, trouble.
22 , 19 , 18 , 18 15 , 18 15 , 18 15
Oh , oh , oh ,trouble, trouble, trouble.

Tabs: Diatonic
 8 -8 7 -7 6
 6 8 -8 7 -7 6
 8 -8 7 -7 6
 6 8 -8 7 -7 6
 7 8 -8 7 -7 7
 7 8 -8 7 -7 7
 7 8 -8 7 -7 7 7 7 7 7 7

 8 -8 7 -7 6
 6 8 -8 7 -7 6
 6 8 -8 7 -7 6
 6 8 -8 7 -7 6
 6 8 -8 7 -7 7
 8 -8 7 -7 7
 7 8 -8 7 -7 7 7 7 7 7 7

 6 6 -8 8 -8 7 6
 6 6 -8 8 -8 7 6
 6 6 -8 8 -8 7 -6
 -6 -6 -8 8 -8 -7 7

 -6 -6 8 -6 8 -6 -6 -6 6 -6 7 -7
 7 -8 8 9 -8 8
 -6 8 -6 8 -6 -6 -6 6 -6 7 -7
 6 7 -8 8 9 -8 8
 -6 8 -6 8 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7
 7 -8 8 9 -8 8
 -6 8 -6 8 -6 -6 -6 -6 -6 7 -7
 7 -8 8 -8 7 -8 8 -8 7 -8 7 -6
 -10 9 -8 -8 7 -8 7 -8 7 -6
 -10 9 -8 -8 7 -8 7 -8 7

Video Harmonica:


Video Music:


Sheet Music
Note:
 Mí Rế Đố Si Sol
 Sol Mí Rế Đố Si Sol
 Mí Rế Đố Si Sol
 Sol Mí Rế Đố Si Sol
 Đố Mí Rế Đố Si Đố
 Đố Mí Rế Đố Si Đố
 Đố Mí Rế Đố Si Đố Đố Đố Đố Đố Đố

 Mí Rế Đố Si Sol
 Sol Mí Rế Đố Si Sol
 Sol Mí Rế Đố Si Sol
 Sol Mí Rế Đố Si Sol
 Sol Mí Rế Đố Si Đố
 Mí Rế Đố Si Đố
 Đố Mí Rế Đố Si Đố Đố Đố Đố Đố Đố

 Sol Sol Rế Mí Rế Đố Sol
 Sol Sol Rế Mí Rế Đố Sol
 Sol Sol Rế Mí Rế Đố La
 La La Rế Mí Rế Si Đố

 La La Mí La Mí La La La Sol La Đố Si
 Đố Rế Mí Sól Rế Mí
 La Mí La Mí La La La Sol La Đố Si
 Sol Đố Rế Mí Sól Rế Mí
 La Mí La Mí La La La La La Đố Si
 Đố Rế Mí Sól Rế Mí
 La Mí La Mí La La La La La Đố Si
 Đố Rế Mí Rế Đố Rế Mí Rế Đố Rế Đố La
 Lá Sól Rế Rế Đố Rế Đố Rế Đố La
 Lá Sól Rế Rế Đố Rế Đố Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)