Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hãy Về Đây Bên Anh - Duy Mạnh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
12  13  14  13  14 ,   13  12  13  14  12
Một mùa thu tàn , úa lá vàng rơi khắp sân,
10  12  12  12  12  12  10  13
mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.
12  13  14  13  14 ,   13  14  15  18  15
Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân
14  18  18  18  18  15  14  13
dường như cũng đã xác xơ đi nhiều.
12  13  14  13  14 ,   13  12  13  14  12
Rồi mùa thu đi qua , khi mùa đông đã về,
10  12  12  12  12  12  10  13
chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy.
12  13  14  13  14 ,  13  14  15  18  15
Người yêu ơi em có , còn yêu anh nữa không ?
14  18  18  18  15  18  20  19
Mà sao không thấy một lời cho nhau ?


  15  18  20  19  22  19  22  19  22  19  20  22
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.
22  19  20  19  17  18  17  18   15  14
Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào.
12  13  14  14  13  12  10  12  13  14  15
Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây,
14  15  15  18  15 , 15 14 15 14 13
nụ hôn trao ngất ngây , ôi tình yêu tuyệt vời.


16  18  20  19  22  19  22  19  20  22
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.
22  19  20  19  17  18  17  18  15  14
Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ,
12  13  14  15  13  12  10  12  13  14  15
giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh.
14  15  15  18  15  14  13  14  13  12

Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời

Tabs: Diatonic
-5  6  -6  6  -6 ,   6  -5  6  -6  -5
Một mùa thu tàn , úa lá vàng rơi khắp sân,
-4  -5  -5  -5  -5  -5  -4  6
mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.
-5  6  -6  6  -6 ,   6  -6  7  -8  7
Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân
-6  -8  -8  -8  -8  7  -6  6
dường như cũng đã xác xơ đi nhiều.


-5  6  -6  6  -6 ,   6  -5  6  -6  -5
Rồi mùa thu đi qua , khi mùa đông đã về,
-4  -5  -5  -5  -5  -5  -4  6
chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy.
-5  6  -6  6  -6 ,  6  -6  7  -8  7
Người yêu ơi em có , còn yêu anh nữa không ?
-6  -8  -8  -8  7  -8  -9  9
Mà sao không thấy một lời cho nhau ?


  7  -8  -9  9  -10  9  -10  9  -10  9  -9  -10
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.
-10  9  -9  9  8  -8  8  -8   7  -6
Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào.
-5  6  -6  -6  6  -5  -4  -5  6  -6  7
Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây,
-6  7  7  -8  7 , 7 -6 7 -6 6
nụ hôn trao ngất ngây , ôi tình yêu tuyệt vời.


-7  -8  -9  9  -10  9  -10  9  -9  -10
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.
-10  9  -9  9  8  -8  8  -8  7  -6
Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ,
-5  6  -6  7  6  -5  -4  -5  6  -6  7
giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh.
-6  7  7  -8  7  -6  6  -6  6  -5

Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời

Video Music


Sheet Music

Note:
Fa Sol La Sol La , Sol Fa Sol La Fa
Một mùa thu tàn , úa lá vàng rơi khắp sân,

 Rê Fa Fa Fa Fa Fa Rê Sol
mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ.

Fa Sol La Sol La ,  Sol La Đố Mí Đố
Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân

 La Mí Mí Mí Mí Đố La Sol
dường như cũng đã xác xơ đi nhiều.


 Fa Sol La Sol La , Sol Fa Sol La Fa
Rồi mùa thu đi qua , khi mùa đông đã về,

 Rê Fa Fa Fa Fa Fa Rê Sol
chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy.

 Fa Sol La Sol La , Sol La Đố Mí Đố
Người yêu ơi em có , còn yêu anh nữa không ?

 La Mí Mí Mí Đố Mí Fá Sól
Mà sao không thấy một lời cho nhau ?


 Đố Mí Fá Sól Lá Sól Lá Sól Lá Sól Fá Lá
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.

 Lá Sól Fá Sól Rế Mí Rế Mí Đố La
Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào.

 Fa Sol La La Sol Fa Rê Fa Sol La Đố
Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây,

 La Đố Đố Mí Đố , Đố La Đố La Sol
nụ hôn trao ngất ngây , ôi tình yêu tuyệt vời.


 Si Mí Fá Sól Lá Sól Lá Sól Fá Lá
Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm.

 Lá Sól Fá Sól Rế Mí Rế Mí Đố La
Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ,

 Fa Sol La Đố Sol Fa Rê Fa Sol La Đố
giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh.

 La Đố Đố Mí Đố La Sol La Sol Fa
Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)