Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Giờ thì anh hứa để làm gì


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

9 6 6 8 , 6 8 , 6 10 9 9
Nói một lời thôi , người ơi , Người có nghe không
9 6 6 8 , 6 8 , 6 10 9 9
Nói một lời thôi người ơi Người có nghe không
6 9 6 11 10
Người ơi người nói đi
10 9 10 11
Em đừng như thế6 6 8 9 , 6 8 , 6 10 9 9
Trả lời , anh đi người ơi , Người có nghe không
6 6 8 9 , 6 8 , 6 10 9 9
Trả lời , anh đi người ơi , Người có nghe không
6 9 6 11 10
Người ơi người biết chăng
10 10 12 11
Tim anh nhói đau

13 12 6 13 12
Nhói đau thì đã sao
11 10 9 10 8
Cũng qua như giấc mơ
12 11 11 11 , 11 13 12 9 10 11
Đau chỉ một lần mà mất em là mãi mãi
12 6 9 12
Hứa một lần nữa
12 12  6 9 12
Cố hứa một lần nữa
14 14 14 14 13 14 16
Hứa cho em nghe lời anh hứa

14 14 16 15 13 13 13
Giờ thì anh hứa để làm gì
15 16 13 13 13
Đã không còn lại gì
16 11 11 11 16 15 13
Hứa để trọn đời vẫn yêu em

ĐK :

14 14 16 15 13 13 13
Giờ thì anh hứa để làm gì
15 16 13 13 13
Đã không còn lại gì
14 9 9 9 14 13 11
Hứa để trọn đời vẫn yêu em
13 12 12 11 12 11 11 11 10 9
Vẫn yêu em thì sao cũng đã quá muộn màng
14 14 13 14 13 14 16
Đã không còn như ngày xưa ấy

14 14 16 15 13 13 13
Giờ thì anh hứa để làm gì
15 16 13 13 13
Đã không còn lại gì
14 9 9 9 14 13 11
Hứa để trọn đời vẫn yêu em
13 12 12 11 12 11 12 11 11 18 15
Vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh
14 16 15 , 15 18 14 16 13 15 15 16 14
Về bên anh , như những ngày xưa mình đã ở bên nhau

Tabs: Diatonic

4 -2 -2 -3 , -2 -3 , -2 -4 4 4
Nói một lời thôi , người ơi , Người có nghe không
4 -2 -2 -3 , -2 -3 , -2 -4 4 4
Nói một lời thôi người ơi Người có nghe không
-2 4 -2 5 -4
Người ơi người nói đi
-4 4 -4 5
Em đừng như thế

-2 -2 -3 4 , -2 -3 , -2 -4 4 4
Trả lời , anh đi người ơi , Người có nghe không
-2 -2 -3 4 , -2 -3 , -2 -4 4 4
Trả lời , anh đi người ơi , Người có nghe không
-2 4 -2 5 -4
Người ơi người biết chăng
-4 -4 -5 5
Tim anh nhói đau

6 -5 -2 6 -5
Nhói đau thì đã sao
5 -4 4 -4 -3
Cũng qua như giấc mơ
-5 5 5 5 , 5 6 -5 4 -4 5
Đau chỉ một lần mà mất em là mãi mãi
-5 -2 4 -5
Hứa một lần nữa
-5 -5  -2 4 -5
Cố hứa một lần nữa
-6 -6 -6 -6 6 -6 -7
Hứa cho em nghe lời anh hứa

-6 -6 -7 7 6 6 6
Giờ thì anh hứa để làm gì
7 -7 6 6 6
Đã không còn lại gì
-7 5 5 5 -7 7 6
Hứa để trọn đời vẫn yêu em

ĐK :

-6 -6 -7 7 6 6 6
Giờ thì anh hứa để làm gì
7 -7 6 6 6
Đã không còn lại gì
-6 4 4 4 -6 6 5
Hứa để trọn đời vẫn yêu em
6 -5 -5 5 -5 5 5 5 -4 4
Vẫn yêu em thì sao cũng đã quá muộn màng
-6 -6 6 -6 6 -6 -7
Đã không còn như ngày xưa ấy

-6 -6 -7 7 6 6 6
Giờ thì anh hứa để làm gì
7 -7 6 6 6
Đã không còn lại gì
-6 4 4 4 -6 6 5
Hứa để trọn đời vẫn yêu em
6 -5 -5 5 -5 5 -5 5 5 -8 7
Vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh
-6 -7 7 , 7 -8 -6 -7 6 7 7 -7 -6
Về bên anh , như những ngày xưa mình đã ở bên nhau

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)