Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Em Không Quay Về - Hoàng Tôn ft.Yanbi


Tabs: Tremolo
Go :
12 13 14 13 14 13 15 15 14
Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm…
13 12 13 12 14 14 13
Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em…
12 13 12 13 10
Anh vẫn luôn nhớ về…
10 10 12 10 12 14 10
Từng lời ta cùng nhau ước thề…

14 13 14 13 15 15 14
Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan…
12 12 13 12 13 13 13 18 15 14 13 12
Để mình anh chìm vào từng nỗi nhớ miên man…
16 16 16 15
Lang thang nơi đó…

16 16 16 16 18 16 14 13 , 13 13 18 18
Nơi yên vui nay đã mãi xa một người , chỉ còn nỗi nhớ
13 13 13 14 16 15 15 16 15 18 18 16 14 13
Đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương nào…

ĐK :
13 13 13 14 16 15 15 ... 15 15 15 15 18 16
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy…
13 13 13 14 16 15 15 , 14 13 15 , 14 13 15 , 13 13 13 13 14 ( 13 12 ...)
Để lệ hoen đôi mi , anh cần chi , những hoài nghi , khi em không trở lại

13 13 13 14 16 15 15 ... 15 15 15 15 18 16
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mưa không có ai
13 13 13 14 16 15 15 , 14 13 15 , 14 13 15
Lời ngọt ngào bên tai , về ngày mai , anh đã sai…
18 18 18 15 , 13 18 18 18 15
Em không quay về…Vì em không quay về…

Rap :
......
Tabs: Diatonic
 -5 6 -6 6 -6 6 7 7 -6
 6 -5 6 -5 -6 -6 6
 -5 6 -5 6 -4
 -4 -4 -5 -4 -5 -6 -4

 -6 6 -6 6 7 7 -6
 -5 -5 6 -5 6 6 6 -8 7 -6 6 -5
 -7 -7 -7 7
 -7 -7 -7 -7 -8 -7 -6 6 6 6 -8 -8
 6 6 6 -6 -7 7 7 -7 7 -8 -8 -7 -6 6
Dk:
 6 6 6 -6 -7 7 7 7 7 7 7 -8 -7
 6 6 6 -6 -7 7 7 -6 6 7 -6 6 7 6 6 6 6 -6 6 -5
 6 6 6 -6 -7 7 7 7 7 7 7 -8 -7
 6 6 6 -6 -7 7 7 -6 6 7 -6 6 7
 -8 -8 -8 7 6 -8 -8 -8 7

Video Music:


Sheet Music

Note:
 Fa Sol La Sol La Sol Đố Đố La
 Sol Fa Sol Fa La La Sol
 Fa Sol Fa Sol Rê
 Rê Rê Fa Rê Fa La Rê

 La Sol La Sol Đố Đố La
 Fa Fa Sol Fa Sol Sol Sol Rế Đố La Sol Fa
 Si Si Si Đố
 Si Si Si Si Rế Si La Sol Sol Sol Rế Rế
 Sol Sol Sol La Si Đố Đố Si Đố Rế Rế Si La Sol

 Sol Sol Sol La Si Đố Đố Đố Đố Đố Đố Rế Si
 Sol Sol Sol La Si Đố Đố La Sol Đố La Sol Đố Sol Sol Sol Sol La Sol Fa
 Sol Sol Sol La Si Đố Đố Đố Đố Đố Đố Rế Si
 Sol Sol Sol La Si Đố Đố La Sol Đố La Sol Đố
 Rế Rế Rế Đố Sol Rế Rế Rế Đố

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)