Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dù Có Cách Xa - Đinh Mạnh Ninh


Tabs: Tremolo
13 14 15 15 14 15 18 17
Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới
13 13 14 15 18 15 15 18 15 18 17
Chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh chiếc hôn bối rối
13 13 14 15 15 14 , 13 13 14 15 15 14
Chợt làm nên câu ca, chợt làm mùa xuân qua
13 13 14 15 18 18 15 18 18 17 18
Đừng rời tay trong tay anh nghe mùa xuân ôi đắm say

13 13 14 15 14 15 15 15 14 15 15 15 15 13
Và rồi em nơi thật xa anh mang tình yêu không phôi pha
13 13 14 15 18 15 15 18 15 18 17
Mỉm cừơi khi bỗng nhớ em anh nâng câu hát
17 18 18 15 15 , 17 18 18 15 15
Hát yêu em thật nhiều, nhớ môi em thật nhiều
17 18 18 15 17 18 18 15 17 18 15 18
Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó anh đợi ai

17 18 15 14 13 18 18 18 15 18 15 18 15
Nếu mây kia mang người yêu anh đi về nơi nào xa vời
17 18 15 14 13 18 18 18 15 17 18 15
Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời
17 18 15 14 13 17 17 17 18 17 18 17 18 (15 14)
Có hay chăng không người yêu anh mong rành tim mình không rời
15 14 15 , 15 14 15 18 17 18
Để ngày đêm , anh với anh , mong một ngày không cách xa

17 18 15 14 13 18 18 18 15 18 15 18 15
Biết đâu mai đây là mây thênh thang ngừơi say bên mình
17 18 15 14 13 18 18 18 15 17 18 15
Biết đâu anh nhẹ nhàng nâng trên môi này câu ru tình
17 18 15 14 13 17 17 17 18 17 18 17 18
Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho anh lẻ loi một bóng hình
17 18 15 17 18 15 17 18 15 17 18
Hãy tin rằng trái tim mình có riêng hình bóng em
15 18 , 15 18 15
Dù cho , mình cách xa …
Tabs: Diatonic
 6 -6 7 7 -6 7 -8 8
 6 6 -6 7 -8 7 7 -8 7 -8 8
 6 6 -6 7 7 -6 6 6 -6 7 7 -6
 6 6 -6 7 -8 -8 7 -8 -8 8 -8

 6 6 -6 7 -6 7 7 7 -6 7 7 7 7 6
 6 6 -6 7 -8 7 7 -8 7 -8 8
 8 -8 -8 7 7 8 -8 -8 7 7
 8 -8 -8 7 8 -8 -8 7 8 -8 7 -8

 8 -8 7 -6 6 -8 -8 -8 7 -8 7 -8 7
 8 -8 7 -6 6 -8 -8 -8 7 8 -8 7
 8 -8 7 -6 6 8 8 8 -8 8 -8 8 -8 7 -6
 7 -6 7 7 -6 7 -8 8 -8

 8 -8 7 -6 6 -8 -8 -8 7 -8 7 -8 7
 8 -8 7 -6 6 -8 -8 -8 7 8 -8 7
 8 -8 7 -6 6 8 8 8 -8 8 -8 8 -8
 8 -8 7 8 -8 7 8 -8 7 8 -8
 7 -8 7 -8 7
Video Harmonica:


Video Music:


Sheet Music
Note:
 Sol La Đố Đố La Đố Rế Mí
 Sol Sol La Đố Rế Đố Đố Rế Đố Rế Mí
 Sol Sol La Đố Đố La Sol Sol La Đố Đố La
 Sol Sol La Đố Rế Rế Đố Rế Rế Mí Rế

 Sol Sol La Đố La Đố Đố Đố La Đố Đố Đố Đố Sol
 Sol Sol La Đố Rế Đố Đố Rế Đố Rế Mí
 Mí Rế Rế Đố Đố Mí Rế Rế Đố Đố
 Mí Rế Rế Đố Mí Rế Rế Đố Mí Rế Đố Rế

 Mí Rế Đố La Sol Rế Rế Rế Đố Rế Đố Rế Đố
 Mí Rế Đố La Sol Rế Rế Rế Đố Mí Rế Đố
 Mí Rế Đố La Sol Mí Mí Mí Rế Mí Rế Mí Rế Đố La
 Đố La Đố Đố La Đố Rế Mí Rế

 Mí Rế Đố La Sol Rế Rế Rế Đố Rế Đố Rế Đố
 Mí Rế Đố La Sol Rế Rế Rế Đố Mí Rế Đố
 Mí Rế Đố La Sol Mí Mí Mí Rế Mí Rế Mí Rế
 Mí Rế Đố Mí Rế Đố Mí Rế Đố Mí Rế
 Đố Rế Đố Rế Đố

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)