Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dĩ vãng cuộc tình - Duy Mạnh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

12 11 10 , 10 10 12 13 14
Đã lâu rồi , từ ngày em ra đi
12 14 13 13 13 12 11 10
Ngày tháng qua tôi không sao quên được
12 11 10 , 10 10 12 14 18
Tôi mới tìm về lại nơi chốn cũ
14 18 15 15 , 15 14 13 14
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa12 11 10 , 10 10 12 13 14
Trong cuộc đời , nào được như ý muốn
12 14 13 13 13 12 11 10
Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
12 11 10 , 10 10 12 14 18
Nên chấp nhận , cuộc tình chia hai lối
15 18 17 , 17 17 18 15 18
Còn níu kéo , cũng chẳng để làm chi

ĐK:

15 18 17 17 17 17 15 17 18
Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
16 15 18 18 18 18 13 18 15
Để trong kí ức những kỉ niệm dấu yêu
14 16 15 , 14 15 18 , 15 18 17
Từng lời nói , từng khúc hát , còn vang mãi

15 18 17 17 17 17 15 17 18
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
16 15 18 18 18 18 13 18 15
Để giờ đây hai ta phải khổ đau
14 16 15 , 14 15 18 , 15 16 14 14

Mà sao không , thể tha thứ , cho nhau một lần.

Tabs: Diatonic
Go :

-5 5 -4 , -4 -4 -5 6 -6
Đã lâu rồi , từ ngày em ra đi
-5 -6 6 6 6 -5 5 -4
Ngày tháng qua tôi không sao quên được
-5 5 -4 , -4 -4 -5 -6 -8
Tôi mới tìm về lại nơi chốn cũ
-6 -8 7 7 , 7 -6 6 -6
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa

-5 5 -4 , -4 -4 -5 6 -6
Trong cuộc đời , nào được như ý muốn
-5 -6 6 6 6 -5 5 -4
Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
-5 5 -4 , -4 -4 -5 -6 -8
Nên chấp nhận , cuộc tình chia hai lối
7 -8 8 , 8 8 -8 7 -8
Còn níu kéo , cũng chẳng để làm chi

ĐK:

7 -8 8 8 8 8 7 8 -8
Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
-7 7 -8 -8 -8 -8 6 -8 7
Để trong kí ức những kỉ niệm dấu yêu
-6 -7 7 , -6 7 -8 , 7 -8 8
Từng lời nói , từng khúc hát , còn vang mãi

7 -8 8 8 8 8 7 8 -8
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
-7 7 -8 -8 -8 -8 6 -8 7
Để giờ đây hai ta phải khổ đau
-6 -7 7 , -6 7 -8 , 7 -7 -6 -6

Mà sao không , thể tha thứ , cho nhau một lần.

Video MusicNote:
Go :

 Fa Mi Rê , Rê Rê Fa Sol La
Đã lâu rồi , từ ngày em ra đi
 Fa La Sol Sol Sol Fa Mi Rê
Ngày tháng qua tôi không sao quên được
 Fa Mi Rê , Rê Rê Fa La Mí
Tôi mới tìm về lại nơi chốn cũ
 La Mí Đố Đố , Đố La Sol La
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa

 Fa Mi Rê , Rê Rê Fa Sol La
Trong cuộc đời , nào được như ý muốn
 Fa La Sol Sol Sol Fa Mi Rê
Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
 Fa Mi Rê , Rê Rê Fa La Mí
Nên chấp nhận , cuộc tình chia hai lối
 Đố Mí Rế , Rế Rế Mí Đố Mí
Còn níu kéo , cũng chẳng để làm chi

ĐK:

 Đố Mí Rế Rế Rế Rế Đố Rế Mí
Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
 Si Đố Mí Mí Mí Mí Sol Mí Đố
Để trong kí ức những kỉ niệm dấu yêu
 La Si Đố , La Đố Mí , Đố Mí Rế
Từng lời nói , từng khúc hát , còn vang mãi

 Đố Mí Rế Rế Rế Rế Đố Rế Mí
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
 Si Đố Mí Mí Mí Mí Sol Mí Đố
Để giờ đây hai ta phải khổ đau
 La Si Đố , La Đố Mí , Đố Si La La

Mà sao không , thể tha thứ , cho nhau một lần.

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)