Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Dấu Mưa - Trung Quân Idol


Tabs: Tremolo

Go:
7 9 9 8 9 , 9 10 ... 11 13 13 10 8 9
Một cơn mưa đi qua để lại… những ký ức anh và em
7 9 9 9 9 ... 10 11 9
Tìm em trong cơn mưa… anh thẩn thờ
9 12 12 12 12 11 11
Lần theo những dấu vết đánh rơi
11 14 16 15 13 , 11 11 14 16 15 14
Tưởng như rất gần , mà ngờ đâu đã rất xa
14 18 15 15 15 16 15
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
11 14 16 15 13 , 11 11 14 16 15 14

Tưởng như rất lạ , mà ngỡ đâu sao quá quen
14 18 15 15 15 16 15
Là lúc em ngang đời ta

14 18 15 16 14 14 18 16 15
Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
14 18 15 15 15 16 15
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
14 18 15 16 , 14 14 18 17 16 14
Chờ mãi nơi này… một cảm giác quá lạ thường
14 18 16 16 16 15
Cảm giác cho anh nhận ra
15 18 15 ... 16 18 16 14 ...
I love you… I love you so ...
14 18 16 16 16 15
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
15 18 15 ... 16 18 16 14 ...
I love you… I love you so
14 18 16 16 16 14
Khoảnh khắc cho anh gần em.

Tabs: Diatonic

 -2 4 4 -3 4 4 -4 5 6 6 -4 -3 4
 -2 4 4 4 4 -4 5 4
 4 -5 -5 -5 -5 5 5
 5 -6 -7 7 6 5 5 -6 -7 7 -6
 -6 -8 7 7 7 -7 7
 5 -6 -7 7 6 5 5 -6 -7 7 -6
 -6 -8 7 7 7 -7 7

 -6 -8 7 -7 -6 -6 -8 -7 7
 -6 -8 7 7 7 -7 7
 -6 -8 7 -7 -6 -6 -8 8 -7 -6
 -6 -8 -7 -7 -7 7
 7 -8 7 -7 -8 -7 -6
 -6 -8 -7 -7 -7 7
 7 -8 7 -7 -8 -7 -6
 -6 -8 -7 -7 -7 -6

Video Music:


Sheet:


Note:

 Sòl Đô Đô Sì Đô Đô Rê Mi Sol Sol Rê Sì Đô
 Sòl Đô Đô Đô Đô Rê Mi Đô
 Đô Fa Fa Fa Fa Mi Mi
 Mi La Si Đố Sol Mi Mi La Si Đố La
 La Rế Đố Đố Đố Si Đố
 Mi La Si Đố Sol Mi Mi La Si Đố La
 La Rế Đố Đố Đố Si Đố

 La Rế Đố Si La La Rế Si Đố
 La Rế Đố Đố Đố Si Đố
 La Rế Đố Si La La Rế Mí Si La
 La Rế Si Si Si Đố
 Đố Rế Đố Si Rế Si La
 La Rế Si Si Si Đố
 Đố Rế Đố Si Rế Si La
 La Rế Si Si Si La

Midi: 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)