Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Có phải em mùa thu Hà Nội - Hồng Nhung


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
intro:
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?
17 17 13 18 , 17 15 14 15 11 13
Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm
12 12 12 13 14, 14 16 15 16 14 13
Có phải em là mùa thu Hà Nội
15 14 20, 15 15 17 15 13
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
16 15 18, 18 17 20 17 18 15
Có phải em mùa thu xưa?
15 14 15 14 15 15


Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
17 17 13 18 , 17 15 14 15 11 13
Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn
12 12 12 13 14, 14 16 15 16 14 13
Có phải em là mùa thu Hà Nội
15 14 20, 15 15 17 15 13
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
16 15 18, 18 17 20 17 18 15

Bên trời xa sương tóc bay.
15 14 15 18 17 15

chorus:

Thôi thì có em đời ta hy vọng
20 15 19 20, 15 17, 15 13
Thôi thì có em sương khói môi mềm
18 15 17 18 , 18 17 20 17 15
Có phải em là mùa thu Hà Nội
15 14 20, 15 15 17 15 13
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
18 18 18 17 17 15 18 18
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát
18 18 18 16 18 18 17 19

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
17 17 13 18 , 17 15 14 15 11 13
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
12 12 12 13 14, 14 16 15 16 14 13
Có phải em là mùa thu Hà Nội
15 14 20, 15 15 17 15 13
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
16 15 18, 18 17 20 17 18 15

Mình dịch lại theo tabs guitar nhé, nhưng có 1 đoạn

Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
18 18 18 17 17 15 18 18
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát
18 18 18 16 18 18 17 19

Tabs: Diatonic
intro:
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?
8 8 6 -8 , 8 7 -6 7 5 6
Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm
-5 -5 -5 6 -6, -6 -7 7 -7 -6 6
Có phải em là mùa thu Hà Nội
7 -6 -9, 7 7 8 7 6
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
-7 7 -8, -8 8 -9 8 -8 7
Có phải em mùa thu xưa?
7 -6 7 -6 7 7

Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
8 8 6 -8 , 8 7 -6 7 5 6
Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn
-5 -5 -5 6 -6, -6 -7 7 -7 -6 6
Có phải em là mùa thu Hà Nội
7 -6 -9, 7 7 8 7 6
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
-7 7 -8, -8 8 -9 8 -8 7

Bên trời xa sương tóc bay.
7 -6 7 -8 8 7

chorus:

Thôi thì có em đời ta hy vọng
-9 7 9 -9, 7 8, 7 6
Thôi thì có em sương khói môi mềm
-8 7 8 -8 , -8 8 -9 8 7
Có phải em là mùa thu Hà Nội
7 -6 -9, 7 7 8 7 6
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
-8 -8 -8 8 8 7 -8 -8
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát
-8 -8 -8 -7 -8 -8 8 9

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
8 8 6 -8 , 8 7 -6 7 5 6
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
-5 -5 -5 6 -6, -6 -7 7 -7 -6 6
Có phải em là mùa thu Hà Nội
7 -6 -9, 7 7 8 7 6
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
-7 7 -8, -8 8 -9 8 -8 7

Mình dịch lại theo tabs guitar nhé, nhưng có 1 đoạn

Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
-8 -8 -8 8 8 7 -8 -8
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát

-8 -8 -8 -7 -8 -8 8 9

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)