Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cô đơn một vì sao - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

11 15 16 16 14 14 11 14 14 13 13 14 13
Nhìn ánh sao rơi trong đêm lòng bỗng nhớ em nơi chốn xa .
14 14 14 13 14 13 11 12 13
Nhớ những lúc anh ngắm sao trời cùng em .
11 15 16 16 114 14 , 17 18 18 18 17 15
Này hỡi ông sao trên cao , có hay tôi đang nhớ nàng ...
18 15 16 14 13 15 16 13 14
Phải chăng lúc này, nàng cũng đang nhìn ông .11 14 , 14 16 15 16 14 , 16 14 13 11
Nhiều đêm , khi thức giấc thấy em , đã ở trong giấc mộng
11 14 , 14 16 15 16 14 , 16 14 13 14 16
Lòng anh , như muốn nói với em , hãy quay về bên anh


15 18 , 17 17 17 17 20 17 17 18 18 18 17 18
Người ơi em luôn tin anh cớ sao anh không tin em thủy chung .
18 18 18 17 18 18 15
Trong tim anh vẫn luôn nghi ngờ
14 16 15 16 14 15 ... 18 15 16 18 ... 17 18 15 18 17
Người ơi cớ sao lừa dối ... khiến anh phải nói ...nói đôi mình chia tay .

15 18 , 17 17 17 17 20 17 17 18 18 18 17 18
Người ơi em luôn tin anh cớ sao anh không tin em dấu yêu
18 18 18 17 18 18 15
Trong tim anh đã hối hận ...rồi ....!!!
14 16 15 16 16 14 17 18... 15 16 14

Người ơi hãy cho anh được sửa sai .... những lỗi lầm !!!

Tabs: Diatonic
Go :

5 7 -7 -7 -6 -6 5 -6 -6 6 6 -6 6
Nhìn ánh sao rơi trong đêm lòng bỗng nhớ em nơi chốn xa .
-6 -6 -6 6 -6 6 5 -5 6
Nhớ những lúc anh ngắm sao trời cùng em .
5 7 -7 -7 5b4 -6 , 8 -8 -8 -8 8 7
Này hỡi ông sao trên cao , có hay tôi đang nhớ nàng ...
-8 7 -7 -6 6 7 -7 6 -6
Phải chăng lúc này, nàng cũng đang nhìn ông .


5 -6 , -6 -7 7 -7 -6 , -7 -6 6 5
Nhiều đêm , khi thức giấc thấy em , đã ở trong giấc mộng
5 -6 , -6 -7 7 -7 -6 , -7 -6 6 -6 -7
Lòng anh , như muốn nói với em , hãy quay về bên anh


7 -8 , 8 8 8 8 -9 8 8 -8 -8 -8 8 -8
Người ơi em luôn tin anh cớ sao anh không tin em thủy chung .
-8 -8 -8 8 -8 -8 7
Trong tim anh vẫn luôn nghi ngờ
-6 -7 7 -7 -6 7 ... -8 7 -7 -8 ... 8 -8 7 -8 8
Người ơi cớ sao lừa dối ... khiến anh phải nói ...nói đôi mình chia tay .

7 -8 , 8 8 8 8 -9 8 8 -8 -8 -8 8 -8
Người ơi em luôn tin anh cớ sao anh không tin em dấu yêu
-8 -8 -8 8 -8 -8 7
Trong tim anh đã hối hận ...rồi ....!!!
-6 -7 7 -7 -7 -6 8 -8... 7 -7 -6

Người ơi hãy cho anh được sửa sai .... những lỗi lầm !!!

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)